Tất cả
Đế Vương Luyến

Bạn đang đọc truyện Đế Vương Luyến của tác giả Jihyo Blues. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau rằng:
"Nữ vương rất tài giỏi, nhưng lại chẳng hề muốn sinh con đẻ cái, chuyên sủng nữ tử. Ngươi xem, trên đời còn cái gì nghịch lý hơn thế?."

Nếu yêu thích những câu chuyện bách hợp, bạn có thể đọc thêm Ánh Trăng Từng Hôn Hoa Hồng Đỏ hay Ta Cướp Nữ Chủ Từ Tay Nam Chủ!

Danh sách chương truyện Đế Vương Luyến

Quyển 1 - Chương 1: Hồn lạc Cảnh quốc Quyển 1 - Chương 2: Tiểu Cảnh Tịch Quyển 1 - Chương 3: Bên Bờ Hoàng Hà Quyển 1 - Chương 4: Lần đầu gặp gỡ Quyển 1 - Chương 5: Nếu là tình kiếp Quyển 1 - Chương 6: Tân Hoàng Quyển 1 - Chương 7: Tiên nữ Quyển 1 - Chương 8: Đế vương có gì hay? Quyển 1 - Chương 9: Nam du Quyển 1 - Chương 10: Rời xa Kiến Đô Quyển 1 - Chương 11: Trường An nghiệt ái Quyển 1 - Chương 12: Bái kiến nhạc phụ Quyển 1 - Chương 13: Gả cho Quyển 1 - Chương 14: Đế tâm khó dò Quyển 1 - Chương 15: Điệp luyến hoa Quyển 1 - Chương 16: Nhà có một vườn hoa Quyển 1 - Chương 17: Tâm tình Ngải Lệ Tư Quyển 1 - Chương 18: Động tâm Quyển 1 - Chương 19: Tên nào xui xẻo lấy trúng nhà ngươi Quyển 1 - Chương 20: Sáng hảo Quyển 1 - Chương 21: Vụ mùa Quyển 1 - Chương 22: Hiền phi đổ bệnh Quyển 1 - Chương 23: Trong cung, ai là thân thuộc? Quyển 1 - Chương 24: Lã gia có động Quyển 1 - Chương 25: Dân vạn đại Quyển 1 - Chương 26: Hựu huyện thừa thất bại lần một Quyển 1 - Chương 27: Thắng nhân tâm Quyển 1 - Chương 28: Cá chép, ta giúp ngươi hóa rồng Quyển 1 - Chương 29: Thuyền chở xuân tâm Quyển 1 - Chương 30: Đồng Quan, quả thật hồ ĐỒ Quyển 1 - Chương 31: Non xanh nước biếc Quyển 1 - Chương 32: Ta là vương, ngươi là tiểu binh Quyển 1 - Chương 33: Có ta ở đây Quyển 1 - Chương 34: Chẳng nguyện làm tiên Quyển 1 - Chương 35: Thượng bất chính, hạ tắc loạn Quyển 1 - Chương 36: Kiến Khang, ngày nắng Quyển 1 - Chương 37: Phụ mẫu của nàng Quyển 1 - Chương 38: Tân thứ sử Quyển 1 - Chương 39: Chọn ai? Quyển 1 - Chương 40: Phản bội Quyển 1 - Chương 41: Đáp ứng Quyển 1 - Chương 42: Hồi gia Quyển 1 - Chương 43: Trộm tình Quyển 1 - Chương 44: Nàng sẽ trở về? Quyển 1 - Chương 45: Thu lại tâm tình Quyển 1 - Chương 46: Giết gà dọa khỉ Quyển 1 - Chương 47: Một phần trong tim Quyển 1 - Chương 48: Trường An lưu luyến Quyển 1 - Chương 49: Nhung nhớ Quyển 1 - Chương 50: Châu hoàn Hợp Phố

Bình luận truyện