Tất cả
Đế Tôn

Ngươi càng mạnh, dã tâm cũng sẽ càng lớn, dã tâm đã lớn thì năng lực đồng dạng cũng phải lớn theo. Phải có những ham muốn to lớn thì ngươi mới có động lực để tiến lên, mới đạt được những thành tựu ngày càng cao hơn! Võ đạo có thể Thông Thần! Võ đạo tu luyện đến cảnh giới Thần Luân, liền có thể luyện thành Thần Thông, siêu phàm thoát tục!


Giang Nam không có nghĩ bao nhiêu, nhẹ nhàng sờ sờ, đem ngọc châu này bóp nát, chỉ thấy thủy châu bên trong ngọc châu kia lập tức tróc ra, hướng phía dưới rơi đi, một đạo chân khí của Giang Nam đem tích thủy châu này xoáy lên, rơi vào mi tâm của mình. Giang Nam kêu rên một tiếng, trong cổ họng có một mùi tanh vọt lên, Thủy Nguyên Lực cùng Hỏa Nguyên Lực ở trong cơ thể hắn lẫn nhau va chạm, mỗi va chạm một lần liền bạo tạc nổ tung một lần, trong thời gian ngắn liền để cho hắn trọng thương! Thủy Hỏa còn gọi là Âm Dương, còn gọi là Long Hổ, chính là hai chủng lực lượng kỳ dị, lẫn nhau khắc chế, nhưng nếu có thể đủ Thủy Hỏa cũng tế, Âm Dương cũng sinh, liền có thể đạt tới hiệu quả không gì so sánh nổi!

Danh sách chương truyện Đế Tôn

Chương 1: Nhà có yêu hồ Chương 2: Giai nhân tuyệt sắc Chương 3: Ma Ngục Huyền Thai Chương 4: Vô cùng nguy hiểm Chương 5: Tay mơ tiến bộ Chương 6: Bước đầu thắng lợi Chương 7: Long Hổ Tượng Lực quyết Chương 8: Trận chiến võ đạo đầu tiên Chương 9: Ý chí võ đạo Chương 10: Con rắn độc khổng lồ Chương 11: Con gái Dược Vương Chương 12: Tẩy cân phạt tủy Chương 13: Nguy cơ ẩn hiện Chương 14: Cướp ổ giao long Chương 15: Thần hỏa Đâu Suất Chương 16: Thần hỏa luyện cốt Chương 17: Tượng Vương Thần Thung Chương 18: Không bằng cầm thú Chương 19: Phật Thủ Kim Liên Chương 20: Liều mạng một lần Chương 21: Linh đan xá lợi Chương 22: Chặn cướp ở bờ sông Chương 23: Minh Vương Thần Ấn Chương 24: Vô tình gặp lại người quen cũ Chương 25: Đả thông tất cả Chương 26: Hung hăng làm nhục Chương 27: Chốn hung hiểm Chương 28: Tinh nguyệt thần tông Chương 29: Tông sư luyện đan Chương 30: Hàng phục yêu vương Chương 31: Một chưởng đập chết (1) Chương 32: Một chưởng đập chết (2) Chương 33: Ba Tượng chi lực (1) Chương 34: Ba Tượng chi lực (2) Chương 35: Truy sát đến cùng Chương 36: Chính diện xung đột (1) Chương 37: Chính diện xung đột (2) Chương 38: Đại Yêu tụ tập (1) Chương 39: Đại Yêu tụ tập (2) Chương 40: Một chuỗi Phật châu (1) Chương 41: Một chuỗi Phật châu (2) Chương 42: Vũ Hóa Thần công Chương 43: Thủy Hỏa rèn luyện (1) Chương 44: Thủy Hỏa rèn luyện (2) Chương 45: Cuồng vọng đến cực điểm (1) Chương 46: Cuồng vọng đến cực điểm (2) Chương 47: Hóa Thần linh đan (1) Chương 48: Hóa Thần linh đan (2) Chương 49: Tinh thần hiểm cảnh Chương 50: Cường giả tụ tập

Bình luận truyện