Dạy Bạn Cách Theo Đuổi Nam Thần

Chương 29Cứu mạng a! Lầu chủ bọn họ rốt cuộc thế nào rồi!! Biến mất ư?? Tại sao không có tin tức a!

№1259☆☆☆ QAQ ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:49:24

Nếu như ghép lại lời lầu chủ đã sớm nghe ra ý buồn, chẳng lẽ… Không muốn a! Tôi sẽ khóc! T T

№1260☆☆☆ Triệu hoán đại pháp ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:49:46

Đừng, đừng hốt hoảng a mọi người! Giữ trấn, trấn định! Để tôi vội tới coi cho lầu chủ một quẻ!

№1261☆☆☆ Thay mặt truyền nhân thứ 38 Mao Sơn ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:50:18

Tôi còn tưởng lộ châu (2) trở lại cơ!! Lộ châu tiểu yêu tinh bạn mau trở lại!!!!

№1262☆☆☆ Hoa nở rất đẹp ☆☆☆ Đăng vào 2013-12-21 21:50:50

____

Chú thích:

(1) Lời bài hát “Anh ấy nhất định rất yêu em”. Nghe nhạc tại đây.

(2) Lộ châu (Lùzhū) đọc gần giống Lầu chủ (Lóuzhǔ).