Tất cả
Đạo Tâm Chủng Ma
Truyện huyền nhiễm Đạo Tâm Chủng Ma xoay quanh một chàng trai bị chính em mình hại nhưng cũng đã từng làm thay đổi cuộc đời chàng. Hắn là công tử của vương hầu thế gia nhưng thiên phú luyện võ quá kém, chỉ có thể bỏ võ theo văn lại bị chính em mình hại, đánh rơi xuống biển. Được Ma Tôn truyền thừa công pháp tuyệt thế, cùng bí quyết tán gái phong phú. Ma Tôn dùng chính bản thân mình làm đỉnh lô vì hắn ngưng tụ ra ma chủng, tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, Thất Tình Lục Dục đại pháp cùng Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp.


Người có ba hồn bảy phách chưởng quản tất cả tâm tình cùng dục vọng, cho nên muốn tu luyện Thất Tình Lục Dục đại pháp này đầu tiên chính là đem ba hồn bảy phách đánh nát, hóa thành mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục. Chỉ cần thành công, như vậy về sau mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục này có thể không ngừng thôn phệ các loại tâm tình cùng dục vọng của người tu luyện để lớn mạnh chính mình. Cùng với Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp rèn thân luyện thể, hắn dùng tư chất kinh tài tuyệt diễm tung hoành thiên hạ, thành tựu bá chủ Chí Tôn Đạo Ma!

Danh sách chương truyện Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 1: Huynh đệ tương tàn Chương 2: Ma tôn truyền thừa Chương 3: Ma tôn truyền thừa Chương 4: Lại kiểm tra thiên phú Chương 5: Đạo tâm chủng ma Chương 6: Thất tình lục dục Chương 7: Chiến thiên đấu địa Chương 8: Đánh cuộc tỉ thí Chương 9: Đánh cuộc tỉ thí 3 Chương 10: Đại thiên ma chưởng Chương 11: Có chút thành tựu Chương 12: Lực chiến hắc tháp Chương 13: Đăng đồ lãng tử Chương 14: Chân hỏa đoán thể Chương 15: Ngược đãi đại tiểu thư Chương 16: Ma đầu tụ hình Chương 17: Toái tinh thần thương Chương 18: Cự hùng hai đầu Chương 19: Ma đầu hiển uy Chương 20: Kim nhãn tuyết điêu Chương 21: Một mình tu hành Chương 22: Ma chủng thức tỉnh Chương 23: Thiên ma phách sơn Chương 24: Ba ngàn huyệt khiếu Chương 25: Bắc cương sứ giả Chương 26: Bắt đầu giết chóc Chương 27: Chủng hạ ma chủng Chương 28: Mặc gia tông môn Chương 29: Ngự hỏa chân quyết Chương 30: Thiên kiếp buông xuống Chương 31: Mặc gia lão tổ Chương 32: Bắc hải tầm giao Chương 33: Khắp nơi tập hợp Chương 34: Tuyết mãng hóa giao Chương 35: Lưỡng bại câu thương Chương 36: Người thần bí xuất hiện Chương 37: Ra tay cứu giúp Chương 38: Tinh huyết giao long Chương 39: Quay về mặc gia Chương 40: Sơ lộ tranh vanh Chương 41: Sơ lộ tranh vanh (2) Chương 42: Một thương bạo đầu Chương 43: Bí tịch luyện đan Chương 44: Đại tăng nguyên đan Chương 45: Lại gặp sét đánh Chương 46: Thấu thị nhãn Chương 47: Ngươi bốn ta sáu Chương 48: Phi lễ công chúa Chương 49: Ngươi phải phụ trách Chương 50: Sang phong tuyết tông

Bình luận truyện