Tất cả
Danh Môn

Đó là một đế quốc Đại Đường đã chia rẽ, quân quyền rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó. Đó lại là một thời đại mà đế quốc và thế gia cùng tồn tại.


Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước, chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên bảy thế gia lớn: họ Bùi ở Hà Bắc, họ Trương ở Hà Đông, họ Thôi ở Sơn Đông, họ Vi ở Quan Lũng, họ Sở ở Hoài Nam, họ Vương ở Sơn Nam, họ Dương ở Kiếm Nam. Mười lăm năm trước, loạn An Sử rốt cuộc đã bị dẹp. Triều đình nhà Đường gửi lễ vật tiễn quân Hồi Hột đã tham gia dẹp yên phản loạn rời biên giới. Nhưng Khả hãn Đăng Lợi của Hồi Hột lại dòm ngó giang sơn Đại Đường, lật lọng ruổi ngựa xâm lấn Trung Nguyên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than, đế quốc Đại Đường nguy ngập trong nay mai.


Bảy đại thế gia hợp sức trục xuất giặc Thát, khôi phục xã tắc, nhưng cũng dần nắm binh bành trướng quyền lực, từ đó ước hẹn nhau, bảy đại thế gia thay nhau làm Tể tướng, mỗi nhà kiểm soát triều chính năm năm, nhưng họ Thôi ở Sơn Đông độc chiếm vị trí Tể tướng cho đến nay đã hơn mười năm. Họ Trương ở Hà Đông vốn xếp thứ hai trong bảy đại thế gia, mười năm trước bị họ Thôi ở Sơn Đông xúi giục, gia tộc chia rẽ, quân quyền bị đoạt. Họ Trương bởi vậy đã không gượng dậy nổi nữa. Chủ nhân Trương Hoán kiếp trước là một độc hành đại đạo, mà kiếp này là con vợ lẽ chẳng hề có chút địa vị gì trong Hà Đông thế gia. Nhưng một ngày tình cờ, y phát hiện trong thân thể bản thân có ẩn chứa một bí mật cực lớn.


Từ đấy đế quốc không còn yên tĩnh nữa...

Danh sách chương truyện Danh Môn

Chương 1: Lời Mở Đầu Chương 2: Chảo Chương 3: Gảy tỳ bà (Thượng) Chương 4: Gảy tỳ bà (Trung) Chương 5: Gảy tỳ bà (Hạ) Chương 6: Trương gia chủ Chương 7: Lâm Chi đường (Thượng) Chương 8: Lâm Chi đường (Hạ) Chương 9: Nghe tin về mẹ Chương 10: Quyền kiểm soát tiền tài Chương 11: Kiểm tra sổ sách cũ (Thượng) Chương 12: Kiểm tra sổ sách cũ (Hạ) Chương 13: Nắm thóp (Thượng) Chương 14: Nắm thóp (Hạ) Chương 15: Cuộc tụ họp nhỏ Chương 16: Vị khách không mời Chương 17: Tình hình thuận lợi Chương 18: Gặp mặt thân cận Chương 19: Lưỡi dao mềm Chương 20: Múa quyền tài chính (Thượng) Chương 21: Múa quyền tài chính (Hạ) Chương 22: Chiếc hòm liễu Chương 23: Ngày ly biệt Chương 24: Gặp Vị Hà Chương 25: Ngồi cùng thuyền Chương 26: Giành thể diện Chương 27: Giương đao hành hiệp Chương 28: Cứu Vi thiếu chủ Chương 29: Lập kỳ công (Thượng) Chương 30: Lập kỳ công (Hạ) Chương 31: Doanh trại quân Đường Chương 32: Kinh đô Trường An Chương 33: Từ Ân tự Chương 34: Sóng gió nổi dậy Chương 35: Thôi gia chủ Chương 36: Lợi và tình Chương 37: Sóng gió không ngừng Chương 38: Bắt giai nhân (Thượng) Chương 39: Bắt giai nhân (Trung) Chương 40: Bắt giai nhân (Hạ) Chương 41: Khốn thuồng luồng Chương 42: Tin của cố nhân Chương 43: Nói chuyện bên lò sưởi Chương 44: Tả Tướng Quốc Chương 45: Sang năm mới Chương 46: Bữa cơm tất niên Chương 47: Hoàng đế Đại Đường Chương 48: Thôi hoàng hậu Chương 49: Trương Phá Thiên Chương 50: nội loạn

Bình luận truyện