Tất cả
Đan Vũ Càn Khôn

Thiên phú cao đến đâu cũng sợ kẻ ăn đan dược như ăn cơm! Chỉ cần có có đại lượng đan dược không sợ không đánh ngã được thiên tài! Tần Phàm - đệ tử duy nhất của môn phái lánh đời Đan Môn sau một lần luyện dược thất bại, đan đỉnh nổ tung xuyên việt đến một thế giới võ giả. Đây là một thế giới dùng võ vi tôn và là thiên đàng của Tần Phàm - một kẻ đam mê luyện dược nhưng ở Địa Cầu lại không đủ linh dược. Hắn bắt đầu luyện võ, thu thập linh dược luyện thành thể phách cường đại nhất thiên hạ. Chiến đấu với thần ma, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, vang danh Đan - Vũ!Phân chia cảnh giới trong truyện: Cảnh giới võ đạo: Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loại cảnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...Luyện dược được chia làm 5 loại hình thái: Ngũ đẳng là linh dịch, tứ đẳng là linh lộ, tam đẳng là linh tán, nhị đẳng là linh hoàn, nhất đẳng là linh đan! Dược đỉnh từ thấp đến cao chia làm: Phàm đỉnh, Tinh phẩm đỉnh, Thiên Công đỉnh (xảo đoạt thiên công), Tạo Hóa đỉnh (đoạt Thiên Địa Tạo Hóa).

Danh sách chương truyện Đan Vũ Càn Khôn

Chương 1: Thân phận mới Chương 2: Hưng phấn Chương 3: Tần Uy! Tần Tiến! Chương 4: Phụ thân Chương 5: Chí nguyện to lớn Chương 6: Áp lực Chương 7: Ngoài ý muốn Chương 8: Cổ Mặc Chương 9: Ma Chủng Chương 10: Chuẩn bị Chương 11: Đề thăng Chương 12: Huyền Trọng Quyền Chương 13: Gian khổ tu hành Chương 14: Kích thích Chương 15: Thiếu tiền Chương 16: Tàng Trân Các Chương 17: Vũ ngọc Chương 18: Quyết định Chương 19: Lễ vật Chương 20: Biểu lộ cõi lòng Chương 21: Rốt cuộc đã tới Chương 22: Ngươi không bằng ta Chương 23: Khiếp sợ tứ tọa Chương 24: Trận đầu Chương 25: Lại thắng Chương 26: Xao sơn chấn hổ Chương 27: Tiểu quái vật Chương 28: Đệ nhất Võ Đồ Chương 29: Cảnh giới Võ giả Chương 30: Tiếp tục Chương 31: Ta nhận thua Chương 32: Vận khí tốt Chương 33: Tần Ninh Chương 34: Buông tay đánh cược một lần Chương 35: Ai là đệ nhất Chương 36: Ta là đệ nhất Chương 37: Tự nhiên đâm ngang Chương 38: Đoạt trước một bước Chương 39: Tin tức trọng yếu Chương 40: Một chiêu Chương 41: Ước định Chương 42: Phương thuốc cường thể Chương 43: Dày vò Chương 44: Thế giới càng lớn Chương 45: Đi vào rừng Chương 46: Rời đi Chương 47: Lưu tinh bộ Chương 48: Máu tươi ma luyện Chương 49: Thanh thạch trấn Chương 50: Sơ nhập Hoang Nguyên

Bình luận truyện