Tất cả
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Hoàng đế lúc này bệnh nặng, hỗn loạn, ba ngày trước đã không thể nói chuyện, trước mắt cơm nước đều không ăn, nhi tử lớn nhất của hoàng đế chỉ mới năm tuổi, nói cũng chưa thể nói rành mạch, bên phía tôn thất sớm đã rục rịch. Đệ đệ của lão hoàng đế, Thành vương Nhiếp Kỳ, mấy ngày nay mỗi ngày đều ra ra vào vào trong cung, hôm qua còn đến phủ thừa tướng Chu Hi, nửa đêm mới ra khỏi phủ.


Trong triều cao thấp ai cũng không hồ đồ, thừa tướng Chu Hi xuất thân thế gia đại tộc, trên triều lấy thúng úp voi, thứ tướng Dung Hàm Chi đấu với hắn còn không lại đều bị Chu Hi đẩy đến phương bắc mang binh đánh nhau với man di, cao thấp trong triều đều bị hắn thu xếp được bền chắc như thép, Thành vương đáp lên Chu Hi, tới khi hoàng đế nhắm mắt, ngồi vào long ỷ trên đại điện sẽ là ai cũng coi như là đã định.


Dù sao khẳng định không phải là Đại hoàng tử nói chuyện còn mang theo mùi sữa. Hiện giờ cả triều đều chờ hoàng đế nhắm mắt, nuốt xuống hơi thở cuối cùng kia. Các thái y quỳ đến tê chân, chỉ còn chờ tuyên bố bệ hạ cỡi mây về trời. Hoàng đế lại mở ra hai mắt.

Bình luận truyện