Tất cả
Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng
Hạng Dực, nam, khuôn mẫu mười chín tuổi thời đại, sinh viên đại học năm hai, bông hoa tương lai của tổ quốc. Kì thực thì Hạng Dực, một nam lang thần bí rất hiếm thấy trên đại lục đam mỹ, bởi vì lớn lên có “hình dáng cực phẩm tiểu thụ”, nên càng được các lang tỷ tỷ coi như trân bảo. Từ nhỏ đặc biệt thích thưởng thức sự vật mỹ lệ, bất kể giới tính, bất luận chủng loại.

Chỉ cần mỹ lệ, đều là thứ Hạng Dực hắn yêu nhất, hơn nữa hắn còn mắc bệnh nan y nghiêm trọng hiếm thấy tên là “Chứng vọng tưởng bị sự vật mỹ lệ bao vây”. Cho nên sau khi không cẩn thận chứng kiến nữ sinh hàng xóm cầm trong tay 《X ái 》, Hạng Dực liền mê đam mỹ. Từ lần xuất bản tranh châm biếm D đến lúc lưu hành xuyên qua văn hiện nay, Hạng Dực gần như đọc đủ thứ sách thánh hiền.

Cảm giác bị sự vật mỹ lệ vây quanh thật tốt, Hạng Dực trong lòng vạn phần cảm thán. Vì vậy, trong lòng cực độ nhiệt tình yêu thương xuyên qua, Hạng Dực dưới sự trợ giúp và ủng hộ của các lang tỷ tỷ, đã thành lập “Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội”, tự mình làm hội trưởng, mà lượng phỏng vấn một ngày cao nhất đạt 10 trăm triệu cũng là nhờ các lang tỷ tỷ.

Danh sách chương truyện Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng

Chương 1: Diễn viên a diễn viên Chương 2: Báo cáo điều tra về đam mỹ xuyên qua không hoàn toàn theo hướng văn học nghệ thuật lịch sử Chương 3: Muốn xuyên sẽ xuyên đến triệt để Chương 4: Xuyên rồi xuyên rồi! khai hương tân chúc mừng đi! Chương 5: Tận mắt tới bx trong truyền thuyết Chương 6: Mỹ nhân a, cùng ngẫu qua lại đi Chương 7: Ngẫu không muốn bị lừa đá a Chương 8: Lừa đại nhân, thỉnh ngài chân cao đánh khẽ Chương 9: Cảm giác được mỹ lệ sự vật vây quanh, thật tốt a Chương 10: Lộ tỷ tỷ, cùng đi võ lâm đại hội phao xx đi Chương 11: Võ lâm đại hội, song song cũng làm tuyển mỹ đại hội Chương 12: Mỹ nhân vs mỹ nhân Chương 13: Mỹ nhân vs mỹ nhân vs mỹ nhân = 3p? Chương 14: Lại xuyên? h? ngẫu hội phụ trách! Chương 15: Phụ trương! phụ trương! lộ tỷ tỷ muốn kết hôn?! Chương 16: Bạch đạo đa tiểu nhân, hắc đạo giai anh hào Chương 17: Số lượng tiểu thụ của ngẫu đang trở thành dãy số đẳng cấp gia tăng Chương 18: Triệu gia bảo cầu hôn – phụ danh trinh thám hạng dực 06 đặc biệt biên soạn 《 triệu gia bảo sự kiện bắt cóc bất Chương 19: Một công n thụ (?) hạnh phúc sinh hoạt Chương 20: “một công n thụ (?) hạnh phúc sinh hoạt” bổ hoàn Chương 21: Phiên ngoại: Hái hoa sinh hoạt của tổ hái hoa hai người

Bình luận truyện