Tất cả
Đại Tranh Chi Thế
Tịch Bân luôn ước mơ làm đạo diễn, đó là khát vọng lớn nhất của hắn nhưng để làm được đạo diễn không phải điều dễ dàng, nó phải trải qua nhiều giai đoạn nhiều quá trình và con đường nhanh nhất để làm đạo diễn là con đường mà Tịch Bân đang đi. Tịch Bân làm thư kí trường quay, thuộc tổ đạo diễn, khổ một điều là thư kí trường quay là chức vụ thấp nhất, tiền lương cũng chẳng đáng là bao, lại còn vất vả nhất nhưng mà nếu làm tốt, quay xong một bộ phim là có thể làm phó đạo diễn, rồi làm đạo diễn là điều dễ dàng trong chớp mắt. Khát vọng mãnh liệt của hắn sẽ nhanh được thực hiện.

Quan Ngư cũng là khát khao là làm một biên kịch nổi tiếng, cậu nuôi nấng ước mơ đó từ nhỏ nhưng khi Quan Ngư học xong khoa văn ra viết kịch bản thì thời đại cũng thay đổi. Hai người bọn họ có giao tình rất tốt, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cùng nhau bàn luận nhiều vấn đề, căn bản vẫn là chuyện trong trường quay. Mấy diễn viên nữ chỉ chạy theo những người có tiền, mê hoặc mấy tay đạo diễn. Thời thế đổi thay khủng hoảng kinh tế trầm trọng, hai người họ được đạo diễn cho làm diễn viên không chuyên. Liệu rằng bọn họ có đạt được ước mơ của mình không?

Danh sách chương truyện Đại Tranh Chi Thế

Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử Quyển 1 - Chương 1-2: Yêu Ly đâm Khánh Kỵ Quyển 1 - Chương 2: Chết đi sống lại Quyển 1 - Chương 3: Lập kế hoạch trên ngưu xa Quyển 1 - Chương 4: Mãnh nam Sơn Đông Quyển 1 - Chương 5: Tử lộ Quyển 1 - Chương 6: Không hẹn mà gặp Quyển 1 - Chương 7-1: Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề.. (1) Quyển 1 - Chương 7-2: Hữu mỹ nhất nhân, thanh dương uyển hề.. (2) Quyển 1 - Chương 8: Lĩnh ngộ Quyển 1 - Chương 9: Tân sinh Quyển 1 - Chương 10: Tất thành Quyển 1 - Chương 11: Du thuyết Quyển 1 - Chương 12: Hai đại mỹ nhân Quyển 1 - Chương 13: Tất Thành đệ nhất mỹ nhân Quyển 1 - Chương 14: Láng giềng đạo chích Quyển 1 - Chương 15-1: Dựng cờ (1) Quyển 1 - Chương 15-2: Dựng cờ (2) Quyển 1 - Chương 16-1: Gia quốc nhất lý (1) Quyển 1 - Chương 16-2: Gia quốc nhất lý (2) Quyển 1 - Chương 17: Mưu đồ đạo tặc Quyển 1 - Chương 18: Đối vũ Quyển 1 - Chương 19: Xuất du Quyển 1 - Chương 20: Anh đào Quyển 1 - Chương 21: Đầu hiệu Quyển 1 - Chương 22: Biếu lễ Quyển 1 - Chương 23: Đầu hoài Quyển 1 - Chương 24: Mật nghị Quyển 1 - Chương 25: Quỷ quyệt Quyển 1 - Chương 26: Dạ ca (Tiếng hát trong đêm) Quyển 1 - Chương 27: Dị tâm Quyển 1 - Chương 28: Phản khách Quyển 1 - Chương 29: Nghiêm trận Quyển 1 - Chương 30: Nếu có tình Quyển 1 - Chương 31: Anh đào Quyển 1 - Chương 32: Tựa như vô tình Quyển 1 - Chương 33: Cổ đạo biên Quyển 1 - Chương 34: Vạn nhân địch Quyển 1 - Chương 35: Phong phạm hiệp nghĩa Quyển 1 - Chương 36: Lẽ nào lại như vậy Quyển 1 - Chương 37: Dục cự hoàn nghênh Quyển 1 - Chương 38: Ngươi tới ta đi Quyển 1 - Chương 39: Hổ lớn hổ bé Quyển 1 - Chương 40: Thế đạo tại tranh Quyển 1 - Chương 41: Chỉ luận huyết thống Quyển 1 - Chương 42: Lỗ quốc Tam hoàn Quyển 1 - Chương 43: Tri lễ đường Quyển 1 - Chương 44: Thần thương thiệt kiếm* Quyển 1 - Chương 45: Quý Tôn tính kế Quyển 1 - Chương 46: Các tự bị chiến*

Bình luận truyện