Thông tin truyện

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.3/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À? của tác giả Nhất Tùng Âm. Nhưng khi thật sự tiến vào Nhật Chiếu, nó mới biết, những gì nó tưởng tượng, không hề khớp và dính một góc nào của Đại sư huynh cả,


Đại sư huynh núi Nhật Chiếu, Minh Chúc, phóng túng bất kham, nói năng cợt nhả, hệt kẻ ăn chơi trác táng. Mỗi ngày nếu không phải đang nghĩ cách trốn khỏi sư môn thì là đang nghĩ cách làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Ngoại trừ đẹp ra thì hình như chẳng còn gì cả.


Chu Phụ Tuyết nhủ: “Đại sư huynh nhà người ta đều thế à?”


Đại sư huynh: “Tu đạo là để trầm mê hưởng lạc nhở? Đệ nói tu đạo là để sống lâu? Vậy được rồi.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Một Mình Ta Mỹ Lệ hay Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện