Thông tin truyện

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng (C)

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng (C)

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.7/10 từ 7 lượt

Bạn đang đọc truyện Đại Quản Gia Là Ma Hoàng (C) Convert full (đã hoàn thành) của tác giả Dạ Kiêu. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nhân được đến Thượng Cổ Ma Đế truyền thừa, dẫn tới họa sát thân. Sống lại sau khi hắn nhưng lại bởi vì tâm ma quấy phá, không thể không thành vì một cái gia tộc xuống cấp quản gia. Lại nhìn một cái thủ đoạn độc ác đại ma hoàng, như thế nào đem một cái gia tộc nhỏ yếu mang hướng đỉnh phong tồn tại.

Danh sách chương

Bình luận truyện