Tất cả
Đại Lý Hoàng Đế Luyến Ái Ký
Trong Ngự thiện phòng, một đống thức ăn tinh mỹ thơm nức bốn phía đặt chỉnh tề trong ngự thiện phòng, một thị vệ thân mặc cẩm y thỏa mãn gật đầu khen ngợi. Y chẳng phải ai khác, chính là đương kim Thánh thượng mà đại thị vệ cùng biết bao nhiêu người đang khổ công tìm kiếm, Đoàn Quân Nhiên. 

Đoàn Quân Nhiên năm nay vừa mới mười sáu, tại vị đã được bảy năm, vì gia tộc Đoàn thị của Đại Lý đã củng cố địa vị, cùng với công tích trác tuyệt của phụ hoàng, làm y mới nhỏ như thế cũng có thể yên ổn ngồi trên long ỷ; thế nhưng y cũng tật xấu đầy mình, cái gì là thấy sắc quên bạn, xem trọng tiền tài cuồng vọng tự đại, siêu cấp tự kỷ… ở trên người y đều có đủ cả. 

Mà làm cho triều thần văn võ đau đầu nhất là y rất thích đùa dai, làm cho tiếng oán than trong hoàng cung cứ dậy trời dậy đất. Tỷ như bây giờ, rõ ràng lúc này y nên ở Ngự thư phòng chuẩn bị đi dự tiệc vậy mà lại cải trang thành thị vệ chạy tới Ngự thiện phòng mà ăn vụng. Cả cái hoàng cung này người duy nhất có thể trị được hoàng thượng cũng chỉ có nhiếp chính vương Long Tĩnh Lam mà thôi. Chỉ là chồng dạy vợ,  người ngoài vẫn là không nên xen vào a~

Bình luận truyện