Tất cả
Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Vì sao mặt dày đi sau mông nàng suốt ba năm, hắn vẫn như cũ làm không biết mệt? Tuy cô nương này từng cứu mình, khả từ đầu đến cuối nàng đều là thái độ “Không cầu hồi báo, mau mau cút đi”. Nếu hắn thông minh, thức thời một chút, lẽ ra nên từ nay về sau một đi không trở lại, cùng nàng bát gậy tre không quan hệ. Nhưng là… hắn không yên lòng nàng một người sống nơi hoang dã thâm cốc.


Đành phải mỗi ngày nô dịch bồ câu đưa tin, giúp hắn gửi thư ân cần thăm hỏi. Mà nàng cũng quá vô tình đi! Mỗi hắn gửi là một phong thư dày thâm tình, nhận được vĩnh viễn chính là ba chữ “Duyệt mạnh khỏe”. Hắn đành phải tự mình lên núi một chuyến. Nàng vừa gả ra, Nhiễm Phong Đình vốn đã sớm thành thân lập tức mang Dịch Vô Tình về Nhiễm gia trang, hết thảy đơn giản vì nàng đã có mang, sắp lâm bồn, đem về nhà sinh, thứ nhất có song thân chiếu ứng, thứ hai có hạ nhân tùy thị bên cạnh, như vậy hắn mới an tâm.

Danh sách chương truyện Đại Hiệp Thỉnh Bảo Trọng

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Bình luận truyện