Tất cả
Đại Giá Quý Phi

Một gia đình có hai cô người con, vì hạnh phúc của chị nên thụ tình nguyện thay chị vào cung làm phi. Lấy thân phận nữ nhi thụ nhiều lần thử lạnh lùng né tránh công. Ấy thế mà càng né, nàng càng bị theo đuổi. Công trước giờ luôn là mẫu người uy nghiêm nhưng từ khi vừa mắt với thụ lại bám riết lấy thụ không rời. 


Một lần, thụ bị gọi thị tẩm ẻm nhờ cô người hầu mình làm thế thân, sau này bánh bèo mang long bào và sau này bánh bèo này vì ham sống mà phản bội thụ. Thụ khá thông minh nên muốn làm quan giúp nước giúp dân, vì thế buổi sáng nàng thường làm "người em" trên triều quan, buổi chiều làm "người chị" về hậu cung làm phi. Ở trong cung toàn cung tần mỹ nữ ăn no rồi kiếm chuyện hại nhau, chỉ ăn không ngồi rồi, vô công rỗi nghề.


Thân phận của thụ cũng vì mấy bà ghen ghen mà lật tẩy, cũng may chị em thụ là con rơi của vua nước láng giềng nên được miễn tội, nhưng cả nhà đều bị đuổi ra khỏi thành. Chị thụ sau này làm hoàng hậu của một nước, đón cả nhà vào cung sống an nhàn hưởng lạc. Công thì chờ con bánh bèo hậu thụ khi xưa được sinh thì truyền ngôi cho Vương gia rồi dẫn con đi kiếm vợ. Công và thụ liệu có gặp nhau?


Danh sách chương truyện Đại Giá Quý Phi

Chương 1: Đổ chú Chương 2: Nhập cung tiền dạ Chương 3: Nhập cung Chương 4: Hoàng thượng giá đáo (thượng) Chương 5: Hoàng thượng giá đáo (hạ) Chương 6: Sơ ngộ thái hậu Chương 7: Đồng du thưởng hoa Chương 8: Quân vi hồng nhan bất tảo triều (thượng) Chương 9: Quân vi hồng nhan bất tảo triều (trung) Chương 10: Quân vi hồng nhan bất tảo triều (hạ) Chương 11: Quỳnh ngọc công chúa Chương 12: Ba đào ám dung Chương 13: Thị tẩm Chương 14: Xuất cung (thượng) Chương 15: Xuất cung (hạ) Chương 16: Khiêm vương gia Chương 17: Thất thân (thượng) Chương 18: Thất thân (hạ) Chương 19: Phân liệt Chương 20: Hội hữu (thượng) Chương 21: Hội hữu (hạ) Chương 22: Họa hề? phúc hề? Chương 23: Vương gia đích mục đích? Chương 24: Khiêm vương lai phóng (thượng) Chương 25: Khiêm vương lai phóng (hạ) Chương 26: Tương tư khổ Chương 27: Cải biến Chương 28: Tứ nhân đồng trác Chương 29: Nhập triều vi quan Chương 30: Phong quan gia tước Chương 31: Ý ngoại đích lai khách Chương 32: Hỉ dữ bi Chương 33: Ái Chương 34: Trầm trọng Chương 35: Loạn Chương 36: Thọ yến Chương 37: Phá toái Chương 38: Tội Chương 39: Du nhai Chương 40: Đào phạm Chương 41: Tái độ nhập ngục Chương 42: Thích phóng Chương 43: Hồi cung Chương 44: Cầu trợ Chương 45: Bối bạn Chương 46: Sinh dữ tử Chương 47: Thân thế Chương 48: Nguyệt hòa tĩnh (thượng) Chương 49: Nguyệt hòa tĩnh (hạ) Chương 50: Vương tử hồi quốc

Bình luận truyện