Tất cả
Đại Đường Tửu Đồ
Truyện Đại Đường Tửu Đồ thuộc thể loại truyện quân sự, xuyên không, lịch sử và cổ đại. Truyện kể về Đại Đường coi uống rượu là một môn học vấn. Nói thích uống rượu thì ai cũng nói được, nhưng có thể uống rượu và hiểu biết uống rượu là hoàn toàn khác nhau. Biết uống rượu chỉ là uống rượu, nhưng hiểu cách uống rượu lại có thể biến rượu thành một loại nghệ thuật văn hóa, thậm chí chính là một phạm trù triết học trong cuộc sống. 


Rượu không chỉ là để uống, nó còn có thể là một loại tâm tình của con người, một cách thức để yêu, một đoạn hồi ức như sương như khói, một bạn tốt tri tâm, một thứ có thể kết nối tận ngóc ngách tâm linh con người. Người thường vốn nghĩ rằng, rượu chỉ có ba tác dụng là rượu để thêm vui, rượu để quên buồn, rượu để thêm can đảm. Kỳ thật, công năng của rượu tuyệt không chỉ có vậy.


Theo Tiêu Duệ thấy, vẫn còn ba tác dụng nữa là  rượu để trị bệnh, rượu để thành lễ, rượu để dưỡng tiết. Nhưng với đại thi nhân Lý Bạch, Đỗ Phủ là một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ đại là Dương Quý Phi và vô số những danh nhân khác thì xem rượu như thế nào thì hãy cùng theo chân tác giả để biết rõ hơn nhé.

TAGs
truyện ngôn tình xuyên không full

Danh sách chương truyện Đại Đường Tửu Đồ

Quyển 1 - Chương 1: Hồng nhan nhất trịch Quyển 1 - Chương 2: Văn Hương thức tửu (1) Quyển 1 - Chương 3: Văn Hương thức tửu (2) Quyển 1 - Chương 4: Văn Hương thức tửu (3) Quyển 1 - Chương 5: Dương gia hữu nữ Quyển 1 - Chương 6: Ly khai Lưu phủ Quyển 1 - Chương 7: Tỷ phu nhất gia Quyển 1 - Chương 8: Cải tiến cổ phương. Quyển 1 - Chương 9: Cuồng trương can cân (1) Quyển 1 - Chương 10: Cuồng trương can cân (2) Quyển 1 - Chương 11: Cuồng trương can cân (3) Quyển 1 - Chương 12: Giáo tửu yến (1) Quyển 1 - Chương 13: Giáo tửu yến (2) Quyển 1 - Chương 14: Giáo tửu yến (3) Quyển 1 - Chương 15: Lệnh hồ xung vũ Quyển 1 - Chương 16: Thanh niên hắc y Quyển 1 - Chương 17: Thiếu nữ cương liệt Quyển 1 - Chương 18: Bắt tay làm rượu Quyển 1 - Chương 19: Thanh hương ngọc dịch Quyển 1 - Chương 20: Tửu lệnh Lý Đỗ Quyển 1 - Chương 21: Ẩm trung tam tiên ca (1) Quyển 1 - Chương 22: Ẩm trung tam tiên ca (2) Quyển 1 - Chương 23: Ẩm trung tam tiên ca (3) Quyển 1 - Chương 24: Thiếu niên tửu khách (1) Quyển 1 - Chương 25: Thiếu niên tửu khách (2) Quyển 1 - Chương 26: Dương gia tham bệnh Quyển 1 - Chương 27: Người Lưu phủ tới Quyển 1 - Chương 28: Nhà cũ Tiêu gia Quyển 1 - Chương 29: Nạp chinh thái lễ Quyển 1 - Chương 30: Phong thấp dược tửu (1) Quyển 1 - Chương 31: Phong thấp dược tửu (2) Quyển 1 - Chương 32: Túy giải đàm tình - Cua rượu tâm tình (1) Quyển 1 - Chương 33: Túy giải đàm tình - Cua rượu tâm tình (2) Quyển 1 - Chương 34: Gia chủ Ngụy gia Quyển 1 - Chương 35: Thị nữ Tú Nhi (1) Quyển 1 - Chương 36: Thị nữ Tú Nhi (2) Quyển 1 - Chương 37: Tửu phường Ngụy gia Quyển 1 - Chương 38: Tiệc rượu trung thu (1) Quyển 1 - Chương 39: Tiệc rượu trung thu (2) Quyển 1 - Chương 40: Tiệc rượu trung thu (3) Quyển 1 - Chương 41: Tiệc rượu trung thu (4) Quyển 1 - Chương 42: Lộ ngộ cựu nhân Quyển 1 - Chương 43: Trong Phượng Minh lâu Quyển 1 - Chương 44: Lý Nhị buồn bực Quyển 1 - Chương 45: Thiếu niên Lý Kỳ Quyển 1 - Chương 46: Tôn Đức tới chơi Quyển 1 - Chương 47: Lạc Dương cựu cung Quyển 1 - Chương 48: Truyền tin Quyển 1 - Chương 49: Rút củi dưới đáy nồi Quyển 1 - Chương 50: Đêm thượng nguyên (1)

Bình luận truyện