Tất cả
Đại Đường Du Hiệp Ký

Nói tới văn đàn tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa, phải kể tới "năm đại gia" là Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An hay khác hơn là "ba đại gia" Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long. Nhưng nhiều người biết về Kim Dung, Cổ Long và phần nào là Ngọa Long Sinh, song ít người biết tới Lương Vũ Sinh và Ôn Thụy An, trong khi Lương Vũ Sinh là một trong những người mở đầu cho tiểu thuyết võ hiệp hiện đại. 


Lương Vũ Sinh tên thật là Trần Văn Thống, sinh năm 1922, người huyện Mông Sơn tỉnh Quảng Tây, học ngành kinh tế đối ngoại ở Đại học Lĩnh Nam Quảng Châu. Năm 1949 ông qua định cư ở Hương Cảng, đầu tiên làm việc ở Đại công báo, về sau chuyển về Tân văn báo. Năm 1953, La Phù, chủ Tân văn báo mở chuyên mục "tiểu thuyết võ hiệp nhiều kỳ", và người mà La Phù "đặt hàng" đầu tiên là Lương Vũ Sinh. Nhận được sự ủng hộ từ tòa soạn, Lương Vũ Sinh bắt tay vào việc viết tiểu thuyết võ hiệp, với tác phẩm đầu tiên là Long hổ đấu kinh hoa được đăng suốt hai năm, có tiếng vang lớn, số lượng báo in tăng vọt. Các báo khác thấy vậy tranh nhau đặt hàng Lương Vũ Sinh, ông không đáp ứng nổi nhu cầu nên mời Kim Dung giúp đỡ (tác phẩm đầu tiên của Kim Dưng là Thư kiếm ân cừu lục trong thời gian 1955 - 1956 là viết theo đơn đặt hàng này). Ngoài Long hổ đầu kinh hoa, ông còn có nhiều tác phẩm khác như Đại Đường du hiệp ký, Long phụng bảo thoa lục, Bình tung hiệp ảnh lục, Thất kiếm Thiên Sơn, Giang hồ tam nữ hiệp... được nhiều người đọc lớn tuổi ở Hương Cảng, Đài Loan ưa thích. Đây là một bộ truyện kiếm hiệp với phong cách viết dựa theo lịch sử, không có nhân vật chính rõ ràng, nếu bạn nào đã đọc Thư Kiếm Ân Cừu Lục thì sẽ rõ.

Danh sách chương truyện Đại Đường Du Hiệp Ký

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Chén Rượu Kết Giao Vui Đạm Bạc -chiếc Thoa Làm Lễ Định Lương Duyên Chương 3: Thiếu Niên Vô Lại Thành Tôn Quý -nghĩa Sĩ Cao Phong Chịu Ngục Tù Chương 4: Ngàn Dặm Cầu Người Người Không Đến -mười Năm Lánh Họa Họa Khôn Trừ Chương 5: Cười Nhạo Kinh Kha Không Hảo Hán -ngợi Khen Nam Bát Đúng Nam Nhi! Chương 6: Chuyện Lạ Quý Phi Tiền Tắm Con -mừng Gặp Anh Hùng Khách Mài Kiếm Chương 7: Hổ Dực Đều Run Nhìn Ánh Kiếm -long Tuyền Muốn Chém Đứa Gian Tà Chương 8: Dị Cái Cứu Anh Hùng Gặp Nạn -truy Binh Theo Tuyệt Kỹ Đánh Lui Chương 9: Bạn Thù Chưa Rõ Lòng Còn Rối -tà Chính Khôn Hay Dạ Vẫn Nghi Chương 10: Một Kiếm Thù Kinh Lòng Hiệp Sĩ -bao Năm Nghi Án Hận Trời Tình Chương 11: Hiệp Sĩ Núi Hoang Gặp Giặc Cướp -thần Thâu Ban Tối Trộm Anh Nhi Chương 12: Kiếm Báu Đạn Thần Đương Giặc Mạnh -gió Tanh Mưa Máu Nổi Rừng Xanh Chương 13: Trăm Năm Bá Nghiệp Theo Dòng Nước -một Mảnh Cơ Tâm Dấy Sóng Cuồng Chương 14: Trước Bàn Yến Tiệc Thấy Ăn Mày -trên Hội Anh Hùng Phá Kế Quỷ Chương 15: Trong Cốc Long Miên Gây Sóng Gió -đầu Non Ngọc Thụ Chứa Nguy Nan Chương 16: Con Yêu Bị Cướp Thù Không Cởi -thân Thế Khôn Hay Hận Vẫn Dài Chương 17: Dấy Loạn, Cường Phiên Giam Sứ Giả -trở Về, Tráng Sĩ Hãm Trùng Vây Chương 18: Khôn Phân Yêu Hận Tình Trăn Trở -nói Tới Ân Thù Ý Mịt Mờ Chương 19: Đêm Rằm Quán Trọ Nghe Tin Dữ -ngàn Dặm Biên Cương Dấy Lửa Binh Chương 20: Theo Hẹn Tới Tìm, Người Chẳng Gặp -lời Đồn Khó Biết, Chuyện Nên Nghi Chương 21: Giặc Hồ Ruổi Ngựa Thành To Sập -tráng Sĩ Vung Đao Ý Khí Hào Chương 22: Đáng Thương Dưới Kiếm Tình Nhi Nữ -khơi Dậy Trong Non Chuyện Kiếm Đao Chương 23: Cờ Hán Vừa Giương Doanh Tế Liễu -ngựa Hồ Đã Giẫm Đất Trung Nguyên Chương 24: Nợ Tình Khôn Trả Sầu Dằng Dặc -tương Tư Chưa Dứt Hận Miên Man Chương 25: Truy Tìm Động Thỏ Đào Ba Chỗ -sợ Thấy Hơi Ma Ngút Chín Trời Chương 26: Rắn Rồng Lẫn Lộn Thôi Ngờ Vực -én Nhỏ Riêng Bay Ý Mịt Mờ Chương 27: Lối Lạ Tương Phùng Gian Kế Lộ -cung Sâu Lại Thấy Nghịch Mưu Sinh Chương 28: Diệu Thủ Thần Thâu Kinh Thánh Tượng -đa Tình Công Chúa Mộ Anh Hùng Chương 29: Đói Rét Xôn Xao Lòng Tường Sĩ -lửa Binh Loạn Lạc Xót Nhân Dân Chương 30: Thê Lương Đường Thục Người Ít Đi -quằn Quại Mày Ngài Chết Trước Ngựa Chương 31: Quan Ải Tiêu Điều Đường Khĩ Bước -anh Hùng Say Rượu Lệ Đau Đời Chương 32: Quê Xưa Lại Thấy Người Phiêu Bạt -khách Trốn Sao Kham Ý Nhớ Thương Chương 33: Hang Cọp Náu Thân Lo Báo Nước -phòng Khuê Nói Chuyện Biết Lòng Ngươi Chương 34: Giết Voi Cậy Mạnh Ra Oai Dữ -tắm Khỉ Lên Ngôi Chuốc Tiếng Cười Chương 35: Ma Chưởng Truy Hồn Tài Khó Chống -khổ Tâm Vì Bạn Oán Đâu Sờn Chương 36: Mười Năm Nhịn Nhục Thù Đà Trả -mấy Độ Tìm Con Hận Chửa Tiêu Chương 37: Lục Lâm Nợ Máu Than Khôn Giải -ma Trận Hơi Yêu Hóa Chẳng Tan Chương 38: Chuộc Tội Xóa Hờn Thà Một Chết -một Lời Giải Họa Kết Tân Tri Chương 39: Mừng Gặp Con Hùng Ngờ Giữa Mộng -đau Nghe Bạn Thiết Khốn Trong Thành Chương 40: Đâu Buồn Giặc Mạnh Vào Trung Thổ -còn Có Anh Hùng Dựng Hán Tinh Chương 41: Quên Thân Đại Hiệp Nêu Lòng Đỏ -tắm Máu Danh Thành Chép Sử Xanh

Bình luận truyện