Tất cả
Đại Đạo Độc Hành

Ba nghìn tả đạo, tám trăm bàng môn, một trăm lẻ tám thượng môn. Tu sĩ ở cái thời đại này đông như kiến, tùy tiện ngó một cái là có một đống. Tu sĩ tay mang ngũ hành, chân giẫm âm dương, siêu thoát sinh tử luân hồi, một lòng truy cầu đại đạo vĩnh hằng trong truyền thuyết. Khổ tu, lịch lãm, tham ngộ, ác chiến, trải qua vạn kiếp vẫn giữ vững niềm tin. Rồi sẽ có ngày đứng trên tất cả, nhìn chúng sinh nhỏ bé dưới chân. Đến ngày ta đứng trên đỉnh chín tầng trời, mới phát hiện đại đạo ta truy cầu vốn chỉ là con đường ta đã trải qua, mà chính nó cũng chỉ mới bắt đầu! Đại đạo rộng lớn mịt mờ, mình ta độc hành!


Ở Ngân Châu đại địa, một cái bánh bao bất quá hai văn tiền, một nha hoàn xử nữ mười sáu tuổi bất quá ba mươi lượng bạc, chín vạn lượng bạc trắng này hoàn toàn chính là một khoản cực lớn! Thật ra Bặc Toán tử căn bản không thèm để ý cái tiền bạc này bao nhiêu, giết chết đều chỉ là phàm phu tục tử, một chút tính khiêu chiến đều không có, bất quá vì huấn luyện đệ tử sát đường, mua bán giết người có nhỏ không có ý nghĩa, hắn cũng phải tiếp!

Danh sách chương truyện Đại Đạo Độc Hành

Chương 1-1: Thiên Đạo Sát (1) Chương 1-2: Thiên Đạo Sát (2) Chương 2-1: Tâm là đen (1) Chương 2-2: Tâm là đen (2) Chương 3-1: Tự do tự tại (1) Chương 3-2: Tự do tự tại (2) Chương 4: Thần uy truyền thừa Chương 5-1: Phạt ác ở trước (1) Chương 5-2: Phạt ác ở trước (2) Chương 6-1: Ta cũng muốn sống sót! (1) Chương 6-2: Ta cũng muốn sống sót! (2) Chương 7-1: Thiếu niên Lạc gia (1) Chương 7-2: Thiếu niên Lạc gia (2) Chương 8-1: Sư huynh, tha mạng! (1) Chương 8-2: Sư huynh, tha mạng! (2) Chương 9-1: Thiên địa như lò, tạo hóa là công! (1) Chương 9-2: Thiên địa như lò, tạo hóa là công! (2) Chương 10: Tình thương của cha không bến bờ Chương 11-1: Ta muốn tu tiên! (1) Chương 11-2: Ta muốn tu tiên! (2) Chương 12: Đạo thể tiên thân Chương 13-1: Tiên duyên? Tiên duyên! (1) Chương 13-2: Tiên duyên? Tiên duyên! (2) Chương 14: Mượn xác ẩn thân Chương 15-1: Thoát xác hóa bướm (1) Chương 15-2: Thoát xác hóa bướm (2) Chương 16-1: Hồi quy trung thổ phản nhân gian! (1) Chương 16-2: Hồi quy trung thổ phản nhân gian! (2) Chương 17: Linh Điệp Thất Xảo Tử Dương sơn! Chương 18-1: Khi nên ra tay liền ra tay! (1) Chương 18-2: Khi nên ra tay liền ra tay! (2) Chương 19-1: Linh Điệp môn lục lưu tên thật! (1) Chương 19-2: Linh Điệp môn lục lưu tên thật! (2) Chương 20: Ba ngàn tả đạo truyền chân kinh! Chương 21-1: Nhược vấn như như tâm tự tại! (1) Chương 21-2: Nhược vấn như như tâm tự tại! (2) Chương 22-1: Sách cốt phân nhục Thoát Xá viện! (1) Chương 22-2: Sách cốt phân nhục Thoát Xá viện! (2) Chương 23: Tâm như luy thổ nhập tiên thai! Chương 24-1: Khí xông cửu quan đạp tiên lộ! (1) Chương 24-2: Khí xông cửu quan đạp tiên lộ! (2) Chương 25: Chân khí quán thể thiên địa khoan! Chương 26-1: Nắm tay lớn là quy củ? (1) Chương 26-2: Nắm tay lớn là quy củ? (2) Chương 27: Kiếm ảnh lưu quang đảm khí hàn! Chương 28-1: Đương lệnh mĩ vị nhập ngô thần! (1) Chương 28-2: Đương lệnh mĩ vị nhập ngô thần! (2) Chương 29: Hưu dữ thì nhân thuyết động thiên! Chương 30-1: Trước Tử Dương nhai luyện chân khí! (1) Chương 30-2: Trước Tử Dương nhai luyện chân khí! (2)

Bình luận truyện