Tất cả
Đại Công Lý Hệ Thống

Đâu ai có thể xem trước vận mệnh của mình, cho nên dù cuộc đời có sa ngã đi đâu cũng đành chịu thôi. Không thể trách ai ngoài bản thân vì đã không đủ hiểu biết để đoán được lòng người hiểm ác. Số phận của Kiều Mạnh Thản cũng vậy, hắn chính là xuyên không từ thế giới của mình trùng sinh đến dị giới, nhập hồn vào thân xác của một tiểu hòa thượng tên là Long Nhất Minh, có trong tay bí kiếp Đại Công Lý Hệ Thống với nhiệm vụ đưa công lý đến với mọi nơi trên vũ trụ này. 


Bao năm qua Long Nhất Minh nuôi lý tưởng phải khiến mọi việc đều phải làm theo công lý, còn những kẻ nghịch đạo chết, kẻ phản lại công lý sẽ bị diệt và công lý chính là công bằng tuyệt đối. Nếu bạn đọc qua nhiều bộ truyện về võ lâm chắc có lẽ sẽ không còn thấy xa lạ gì bộ truyện này nữa. Với những trường phái võ công, bang giáo truyền thống sẽ đưa bạn vào giới anh hùng đầy rẫy những mưu mô hiểm ác và những giờ phút căng thẳng đến hồi hộp vì chờ đợi Long Nhất Minh chứng tỏ bản thân mình.

Bình luận truyện