Tất cả
Đại Chúa Tể

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.


Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể. Mạnh mẽ, quật cường và có khí chất là vậy, nhưng hắn có thể đạt được mong ước không? Trên con đường bước đến vinh quang ắt hẳn phải có nhiều gian khổ, nhiều cạm bẫy, liệu hắn có thể vượt qua? Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong vũ động càn khôn hay không? Cùng đón đọc bộ truyện Đại Chúa Tể để theo dõi chuyến hành trình đầy gian khổ của kẻ muốn Chúa tể nhé!

Danh sách chương truyện Đại Chúa Tể

Chương 1: Bắc Linh viện Chương 2: Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ Chương 3: Mục vực Chương 4: Đại Phù Đồ Quyết Chương 5: Đại thiên thế giới Chương 6: Biên độ dao động linh lực Chương 7: Mộ Nguyên Chương 8: Liễu Dương Chương 9: Đối mặt Chương 10: Tỷ thí học viện Chương 11: Đàm Thanh Sơn Chương 12: Ra tay Chương 13: Chiến Liễu Dương Chương 14: Linh Động cảnh trung kỳ Chương 15: Phá Linh châu Chương 16: Thiên giới Chương 17: Tụ Linh trận cấp ba Chương 18: Trúc Cơ Chương 19: Sâm La Tử Ấn Chương 20: Thành ấn Chương 21: Phong ba huấn luyện trường Chương 22: Tử Ấn phát uy Chương 23: Chân thực lực Sâm La Tử Ấn Chương 24: Ước định Chương 25: Tinh phách linh thú Chương 26: Thợ săn lão luyện Chương 27: Cướp Chương 28: Hợp tác Chương 29: Ngọc Linh thụ Chương 30: Sơn cốc săn vượn Chương 31: Khu hổ thôn lang Chương 32: Chiến lợi phẩm Chương 33: Hồi doanh Chương 34: Liễu Minh Chương 35: Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn Chương 36: Phiền toái Chương 37: Lọt tròng Chương 38: Bị giết Chương 39: Giới Tử xuyến Chương 40: Qua mặt Chương 41: Gian trá Chương 42: Gian nan đường về Chương 43: Kỷ Tông, người trong mưa Chương 44: Phá trận Chương 45: Cửu U Tước Chương 46: Phong ấn Chương 47: Học linh trận Chương 48: Thiên phú kinh người Chương 49: Hưng binh Chương 50: Hắc Minh Uyên

Bình luận truyện