Tất cả
Dạ Thuật
Nam Hải minh châu chính là bảo vật trấn tự của Thiếu Lâm. Trên giang hồ có tin thất thiệt rằng vật ấy có sức mạnh cải tử hoàn sinh, thế nhưng sinh tử là do mệnh định, phàm là tục vật thế gian sao có thể có năng lực nghịch thiên cải mệnh. Minh Châu kia cũng chỉ là xá lợi tử sau khi chết đi của các đời cao tăng dung hợp mà thành, cũng không có dị năng gì, chỉ là đối với Thiếu Lâm bọn họ mà nói, có ý nghĩa phi phàm mà thôi. Vậy mà chỉ vì cái tin đồn thất thiệt đó mà toàn thể Thiếu Lâm tự bọn họ bị hại thảm rồi! 

Ai chẳng biết Bàn Long sơn trang phú khả địch quốc, kỳ trân dị bảo cái gì cần cũng có, vì sao còn muốn đoạt viên Nam Hải minh châu này a? Mà người đoạt Nam Hải minh châu lại là Tiết Lăng Phong, trước giờ thứ đã bị Tiết Lăng Phong lấy đi, hầu như không có khả năng quay về với chủ cũ. Xem ra lần này Thiếu Lâm có xuất toàn lực cũng không có cơ hội đoạt lại được bảo vật chấn tự rồi. Chỉ là một viên minh châu không có công dụng gì đặc biệt lại có thể thu hút ánh mắt cao quá đầu người của Tiết Lăng Phong sao? Hay đằng sau đó còn ẩn chứa bí mật gì mà các hòa thượng Thiếu Lâm tự cũng như người trên giang hồ đều không biết?

Bình luận truyện