Tất cả
Cứu Vớt Vai Ác Kia

Bạn đang đọc truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia của tác giả Chỉ Tiêm Phồn Hoa. Nhưng chính vì vậy, nhân vật phản diện này vô cùng điên rồ và hung ác, còn luôn nghĩ cách phá hủy thế giới này, khiến cho mọi người oán than dậy đất, người người lầm than.

Lâm Uyên nhận nhiệm vụ, thao tác bình thường đưa ra chính là phải nhân lúc nhân vật phản diện chưa kịp lớn mạnh và trưởng thành, phải nhanh chóng hủy diệt hắn, chặt đứt nguồn gốc của mọi sai lầm.

Sau đó, Lâm Uyên cảm thấy nên cứu vớt không phải thế giới, mà là nhân vật phản diện kia.

Nhưng mà, Lâm Uyên nhìn nhân vật phản diện ngây thơ và trong sáng đang chìm đắm trong tình yêu, hướng lồng ngực hắn chui vào. Hắn phiền muộn thở dài, nhiệm vụ này căn bản không phải cứu vớt thế giới, mà là 'Xử lý nhân vật phản diện' a?

Tễ Nguyệt: Ta giai đoạn trước là một tiểu đáng thương, nhưng vẫn luôn có thể gặp được đùi vàng.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam của cùng tác giả.

Danh sách chương truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 1: Thế thân tình nhân của sư huynh 1 Chương 2: Thế thân tình nhân của sư huynh 2 Chương 3: Thế thân tình nhân của sư huynh 3 Chương 4: Thế thân tình nhân của sư huynh 4 Chương 5: Thế thân tình nhân của sư huynh 5 Chương 6: Thế thân tình nhân của sư huynh 6 Chương 7: Thế thân tình nhân của sư huynh 7 Chương 8: Thế thân tình nhân của sư huynh 8 Chương 9: Thế thân tình nhân của sư huynh 9 Chương 10: Thế thân tình nhân của sư huynh 10 Chương 11: Thế thân tình nhân của sư huynh 11 Chương 12: Thế thân tình nhân của sư huynh 12 Chương 13: Thế thân tình nhân của sư huynh 13 Chương 14: Thế thân tình nhân của sư huynh 14 Chương 15: Thế thân tình nhân của sư huynh 15 Chương 16: Thế thân tình nhân của sư huynh 16 Chương 17: Thế thân tình nhân của sư huynh 17 Chương 18: Thế thân tình nhân của sư huynh 18 Chương 19: Thế thân tình nhân của sư huynh 19 Chương 20: Thế thân tình nhân của sư huynh 20 Chương 21: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 1 Chương 22 Chương 23: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 3 Chương 24: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 4 Chương 25: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 5 Chương 26: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 6 Chương 27: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 7 Chương 28: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 8 Chương 29: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 9 Chương 30: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 10 Chương 31: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 11 Chương 32: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 12 Chương 33: Sau khi bị tra lão đại trọng sinh 13 Chương 34: Vương phi của Vương gia tàn bạo 1 Chương 35: Vương phi của Vương gia tàn bạo 2 Chương 36: Vương phi của Vương gia tàn bạo 3 Chương 37: Vương phi của Vương gia tàn bạo 4 Chương 38: Vương phi của Vương gia tàn bạo 5 Chương 39: Vương phi của Vương gia tàn bạo 6 Chương 40: Vương phi của Vương gia tàn bạo 7 Chương 41: Vương phi của Vương gia tàn bạo 8 Chương 42: Vương phi của Vương gia tàn bạo 9 Chương 43: Vương phi của Vương gia tàn bạo 10 Chương 44: Vương phi của Vương gia tàn bạo 11 Chương 45: Vương phi của Vương gia tàn bạo 12 Chương 46: Vương phi của Vương gia tàn bạo 13 Chương 47: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 1 Chương 48: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 2 Chương 49: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 3 Chương 50: Tiểu sủng của Ma Tôn đại nhân 4

Bình luận truyện