Tất cả
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sống với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương.


Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niệm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm...


Trong một lần làm nhiệm vụ gia tộc, Diệp Thần cùng năm người trẻ tuổi, trong tộc tiến vào một nơi khá sâu trong Liên Vân Sơn Mạch để săn giết yêu thú. Kết quả là bị người ta phục kích, tất cả đều bị giết, chỉ còn mình hắn sống sót. Mặc cho được người trong tộc cứu nhưng về sau, hắn trở thành một phế nhân. Dù nỗ lực để lấy lại khí huyết và huyền khí nhưng đều vô vọng. Hắn luôn thầm nhủ, dù có là phế nhân cũng tuyệt đối không thể thất bại.

Danh sách chương truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Chương 1: Liên vân thập bát bảo (1) Chương 2: Liên vân thập bát bảo (2) Chương 3: Đoạn tục đan? Chương 4: Phụ thân (1) Chương 5: Phụ thân (2) Chương 6: Cửu tinh thiên thần quyết (1) Chương 7: Cửu tinh thiên thần quyết (2) Chương 8: Đường muội Diệp Tuyền (1) Chương 9: Đường muội Diệp Tuyền (2) Chương 10: Vân gia bảo! (1) Chương 11: Vân gia bảo! (2) Chương 12: Huyền khí chi hải (1) Chương 13: Huyền khí chi hải (2) Chương 14: Bảy ngày!!! (1) Chương 15: Bảy ngày!!! (2) Chương 16: Ngưng khí đan! (1) Chương 17: Ngưng khí đan! (2) Chương 18: Tế tổ đại điển (1) Chương 19: Tế tổ đại điển (2) Chương 20: Khiêu chiến! ! Chương 21: Lục giai! (1) Chương 22: Lục giai! (2) Chương 23: Nguyên lôi thân thể! ! (1) Chương 24: Nguyên lôi thân thể!! (2) Chương 25: Lôi đế quyết (1) Chương 26: Lôi đế quyết (2) Chương 27: Tấn cấp lục giai! Chương 28: Răn dạy (1) Chương 29: Răn dạy (2) Chương 30: Đùa nghịch món đồ chơi? Chương 31: Đi hay không? Chương 32: Độc giác tích Chương 33: Vân Dịch Huyền đến tìm hiểu Chương 34: Cửu giai đọ sức Chương 35: Làm thiếp? (1) Chương 36: Làm thiếp? (2) Chương 37: Thần hồn ly thể Chương 38: A ly Chương 39: Cái đuôi thứ tư Chương 40: Huyền khí dật tán Chương 41: Năng lực của A Ly Chương 42: Ba quyển kỳ thư (1) Chương 43: Ba quyển kỳ thư (2) Chương 44: Tao ngộ Chương 45: Phối hợp Chương 46: Phong lôi trảo (1) Chương 47: Phong lôi trảo (2) Chương 48: Bốn vị bảo chủ đến tìm hiểu Chương 49: Dùng huyết minh chí! (1) Chương 50: Dùng huyết minh chí! (2)

Bình luận truyện