Tất cả
Cữu Quỷ Bát Mã Đao

Tây Kinh tiêu cục đã được thành lập hơn ba chục năm nay. Chủ nhân của nó là Trương Hải Thanh, người đời thường gọi là Lã Ôn Hầu vì tính tình nóng nảy như Lã Bố thời Tam Quốc. Trương Hải Thanh nổi danh trên giang hồ nhờ mười tám chiêu Ưng Trảo công và ba mươi sáu đường Diêm Vương quyền biến hóa. Bất kỳ ai giao đấu với lão đều hãi sợ vì quyền đánh ra như sấm sét có thể làm tan bia, vỡ đá, nên người ta mới mệnh danh quyền pháp của lão là Diêm Vương quyền là vì thế.


Trương Hải Thanh lại là người tính tình hào sảng, kết giao rộng rãi. Khắp nơi, những vùng lão phải đi qua, những môn phái hoặc anh hùng hảo hán lão đều có những mối thâm tình rất hậu, nên mấy chục năm lão làm nghề này đều tuyệt đối an toàn không bao giờ xảy ra sự cố. Cứ thấy lá cờ màu xanh cắm trên xe có vẽ hình con chim ưng là bọn thảo khấu bình thường lẩn tránh không dám đụng đến. Vì vậy, tiếng tăm của Trương Hải Thanh đồn đại khắp nơi, ai cần có hàng gì bảo tiêu đều tìm đến Tây Kinh tiêu cục. Vì thế, việc làm ăn của Trương Hải Thanh mỗi ngày một phát đạt. Mời các bạn cùng đón đọc để tìm hiểu cuộc hành trình của Trương Hải Thanh qua truyện Cữu Quỷ Bát Mã Đao.Bình luận truyện