Tất cả
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Thật sự đáng sợ, quá đáng sợ, nàng đâu phải muốn gả cho người kia, nếu không phải thời gian cấp bách, nàng cũng chẳng để vị hôn phu kia vào mắt. Mà có chuyện gì khiến nàng cấp bách gả đại cho một nam nhân bất thường như thế? Nhưng người nam nhân có thể cũng tùy tiện quá mức, vừa nghe nói cha nàng tình nguyện gả nàng cho hắn, thì hắn liền nhận với một điều kiện duy nhất, rằng nàng phải làm được việc nặng.


Từ bé đến lớn nàng cũng chưa từng xem bản thân mình là thiên kim tiểu thư đâu, việc chịu khổ cực nàng đã từng đảm rất nhiều, cũng không có gì làm khó được nàng. Nhưng nàng cũng rất thực tế, hắn cư nhiên mang nàng đi làm "thôn phụ" chân chính! Phàm là tất cả việc nông gia lớn nhỏ tất cả đều giao cho nàng xử lý; mà nàng cũng nhân quật cường, cá tính không chịu thua. Đến nỗi cắn răng muốn làm tốt đến nổi phu quân nàng có thể khích lệ nàng một câu, hoặc là cho nàng một cái ánh mắt yêu mến. Bất quá... hắn lại không có bất cứ động thái nào... vì hắn đã mang theo ý nghĩ nàng gả cho hắn, tất phải làm ruộng cực nhọc là điều đương nhiên...

Bình luận truyện