Tất cả
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Dạ Đông Tuyết là tam tiểu thư của Dạ gia, là một kẻ thừa thải không ai cần, trong mắt mọi người, nàng là người vừa vô dụng vừa dở hơi. Một ngày kia, Bạch Y Thần đến làm khách ở Dạ Phủ, Dạ Đông Tuyết vì thú vị mà đeo bám hắn. Bắt đầu có những tin đồn độc ác nhằm vào Dạ Đông Tuyết, cho là nàng muốn quyến rũ Bạch Y Thần, có một số người còn ra tay hại nàng. Không một ai tin nàng, đều cho là nàng sai quấy, Dạ Đông Tuyết cũng chưa từng một lần biện hộ cho mình, nàng cứ ngây ngô nở nụ cười.


Một ngày kia, Dạ Đông Tuyết chết. Khi đó, Bạch Y Thần mới biết được hóa ra trong lòng hắn có nàng. Đáng tiếc, hắn biết được thì đã quá muộn, Dạ Đông Tuyết đã chết. Thi thể của nàng bị đánh cắp. Thì ra tình yêu của nàng quá lớn, khiến hắn cũng yêu nàng thật nhiều mất rồi, hắn điên cuồng đi tìm lại nàng, nhưng để làm gì chứ? Nếu tìm được thi thể lạnh toát ấy, trái tim, linh hồn cũng đã không còn bên cạnh hắn nữa. Không còn những nụ cười ngây ngô bỏ mặt những lời thị phi kia nữa. Nàng như một bông hoa bỉ ngạn cô độc trên thế gian này, nhưng đỏ thẫm khiến người khác phải ghét bỏ.

Danh sách chương truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 1: Trước đêm trăng Chương 2: Đêm trăng đầu tiên Chương 3: Đêm trăng thứ hai Chương 4: Đêm trăng thứ ba Chương 5: Đêm trăng thứ tư Chương 6: Đêm trăng thứ năm Chương 7: Đêm trăng thứ sáu Chương 8: Đêm trăng thứ bảy Chương 9: Đêm trăng thứ tám Chương 10: Đêm trăng thứ chín Chương 11: Đêm trăng thứ mười Chương 12: Đêm trăng thứ mười một Chương 13: Đêm trăng thứ mười hai Chương 14: Đêm trăng thứ mười ba Chương 15: Đêm trăng thứ mười bốn Chương 16: Đêm trăng thứ mười lăm Chương 17: Đêm trăng thứ mười sáu Chương 18: Đêm trăng thứ mười bảy Chương 19: Đêm trăng thứ mười tám Chương 20: Đêm trăng thứ mười chín Chương 21: Đêm trăng thứ hai mươi Chương 22: Đêm trăng thứ hai mươi mốt Chương 23: Đêm trăng thứ hai mươi hai Chương 24: Đêm trăng thứ hai mươi ba Chương 25: Đêm trăng thứ hai mươi bốn Chương 26: Đêm trăng thứ hai mươi lăm Chương 27: Đêm trăng thứ hai mươi sáu Chương 28: Đêm trăng thứ hai mươi bảy Chương 29: Đêm trăng thứ hai mươi tám Chương 30: Đêm trăng thứ hai mươi chín Chương 31: Đêm trăng thứ ba mươi Chương 32: Đêm trăng thứ ba mươi mốt Chương 33: Đêm trăng thứ ba mươi hai Chương 34: Đêm trăng thứ ba mươi ba Chương 35: Đêm trăng thứ ba mươi bốn Chương 36: Đêm trăng thứ ba mươi lăm Chương 37: Đêm trăng thứ ba mươi sáu Chương 38: Đêm trăng thứ ba mươi bảy Chương 39: Đêm trăng thứ ba mươi tám Chương 40: Đêm trăng thứ ba mươi chín Chương 41: Đêm trăng thứ bốn mươi Chương 42: Đêm trăng thứ bốn mươi mốt Chương 43: Đêm trăng thứ bốn mươi hai Chương 44: Đêm trăng thứ bốn mươi ba Chương 45: Đêm trăng thứ bốn mươi bốn Chương 46: Đêm trăng thứ bốn mươi lăm Chương 47: Đêm trăng thứ bốn mươi sáu Chương 48: Đêm trăng thứ bốn mươi bảy Chương 49: Đêm trăng thứ bốn mươi tám Chương 50: Đêm trăng thứ bốn mươi chín

Bình luận truyện