Tất cả
Cự Gả Vương Gia Phu

Trên ba cái khay màu đỏ có ba quả tú cầu được thêu thành từ bảy sợi tơ rực rỡ. Ba cái ngự sử đại phu quỳ gối trước ba quả tú cầu, từng người đều là khuôn mặt khổ sở. Hoàng đế sau kim án sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, khẩu khí dị thường cường ngạnh bắt ba cái ngự sử trong một tháng phải gả đi hết đám nữ nhi trong phủ. 


Nguyên nhân chính là vì đám nữ nhi của ngự sử không chịu gả đi, làm ảnh hưởng đến tất cả công chúa trong cung, khóc nháo, đòi thắt cổ tự tử chứ không thèm đi lấy chồng. Cho nên...  Ba đại thần này cái gì cũng tốt, duy chỉ có một dạng không tốt, chính là vô phương dạy nữ nhi! Vốn chuyện này xem như gia sự, chỉ bởi vì bọn họ vô phương dạy nữ nhi làm cho nhóm nữ nhi của hoàng đế hắn đều bắt chước làm theo, khiến cho sự tình đã lên chức cấp quốc sự, hắn là vua của một nước không thể bảo trì trầm mặc.


Câu chuyện xoay quanh Cát Phi Hoa với Tiêu Dao vương, chuyện vợ chồng nhà họ đúng là làm mệt não người ngoài, dùng từng câu từng chữ đối đãi nhau hết sức thâm sâu. Chơi đùa một chút, vờn chuột một chút, nào ngờ mèo lớn để mất chuột con.

Bình luận truyện