Tất cả
Con Đường Trở Thành Sủng Phi
Tại phòng giặt đồ Ninh Vương Phủ, vào một ngày hè oi bức. Vị công công truyền lệnh sẽ chọn một người trong phủ đến Đông Viện hầu hạ cho một người. 


Nghe nói vị ở Đông viện đã bị cấm túc hai năm, ngay cả đứa ngốc cũng nghe nói lúc này còn đang bị bệnh. Ngay cả bà vú của người đó dều không thể chăm sóc tới nơi, còn có ai nguyện ý đi? Lại nói nghe nói vị kia có tiếng là hung tàn, giết người không chớp mắt, đi tới đó là tương đương đi chịu chết. Qua điều tra người ở Đông Viện kia có thể là vị thái tử vốn bị phế.  Lâm Tam Tư cả ngày nay suy nghĩ về chuyến đi đến Đông Viện kia.


Dù biết đến đó hầu hạ chưa chắc là điều tốt nhưng nếu có thể lấy được lòng vị kia ắc hẳn có lợi cho cha mẹ cô đang bị giam giữ trong ngục, và tương lai cô cũng được sung sướng. Nhưng muốn đến đó phải thông qua Tào mẹ người cai quản Hoán Y Cục. Làm sao để Lâm Tam Tư được chọn đây hãy cùng xem nàng sẽ dùng mưu kế gì để được đến Đông Viện kia. 

Danh sách chương truyện Con Đường Trở Thành Sủng Phi

Chương 1-1: Lần đầu gặp gỡ (1) Chương 1-2: Lần đầu gặp gỡ (2) Chương 2: Hầu hạ

Bình luận truyện