Tất cả
Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng

Tương truyền rằng: Thời Đại Đường, khi Lý Thế Dân đăng cơ làm Hoàng Đế, Trưởng Tôn hoàng hậu lúc bấy giờ vinh sủng vô tận, liền lúc mang thai mà hạ sinh ba nhi tử xuất sắc. Con trưởng Lý Lan Tĩnh - Trị quốc Tương Vương. Con thứ Lý Lan Khang - Định quốc Tương Vương. Con út Lý Lan Ngọc – An quốc Tương Vương.

 

Vào yến tiệc của hoàng hậu, chẳng hiểu nguyên cớ sao ba vị hoàng tử đột nhiên biến mất, Trưởng Tôn hoàng hậu vì bi thương quá độ mà quên lãng đi việc từng sinh ba nhi tử. Lý Thế Dân thương yêu hoàng hậu, cũng không nhắc đến nữa. Từ đó theo năm tháng, chuyện của ba vị hoàng tử mỹ lệ dần chìm vào quên lãng.

 

Tam vương gia Lý Lan Ngọc xuyên đến tương lai, gặp được khắc tinh đời mình là Quan Nghênh Hạ. Rồi lại cùng nàng xuyên về thời Đường gây nên bao chuyện dở khóc dở cười. Nhiều khi Lý Lan Ngọc hắn rất muốn bóp chết Quan Nghênh Hạ, ngoại trừ tham tiền luôn để ý đến viên "Dạ Minh Châu" của hắn ra thì còn lại trong mắt nàng đều trở nên lu mờ, kể cả sức quyến rũ vô địch của hắn! Thật không thể chấp nhận được. Liệu chuyện tình "dở khóc dở cười" của vị tam vương gia hiển hách và nàng Quan Nghênh Hạ quản gia sẽ đi về đâu

 

Mời các bạn theo dõi tác phẩm Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng!

Bình luận truyện