Thông tin truyện

Có Thích Khách!

Có Thích Khách!

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Có Thích Khách! của tác giả Tiền Bà Bà. Thích khách: “Ta không cần ngươi cứu, cho dù ngươi cứu ta, ta cũng sẽ giết ngươi.”

Mộc Tĩnh: “Ta biết.”

Một người chấp nhất ngoan cố, một người hay đùa cợt nhả, ai nói người đi ám sát với người bị ám sát nhất định phải kẻ chết người sống?

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Bang Chủ, Ta Đói Bụng hay Đại Thúc, Làm Ơn Cho Tôi Bao Thuốc của cùng tác giả.

Bình luận truyện