Thông tin truyện

Cớ Sao Nói Không Yêu

Cớ Sao Nói Không Yêu

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Cớ Sao Nói Không Yêu của tác giả Cố Tây Tước. Ông nội đã bất kể mối ngờ vực từ ba năm trước khi trong nhà xảy ra chuyện long trời lở đất vì việc bài vị của trưởng nữ Nguyễn Trân Hoa được đưa về quê nhà mà nhận đứa con nuôi vừa mới trở về của Nguyễn Trân Hoa là Tưởng Nghiêm. Nguyễn Tĩnh chỉ xem qua loa một chút rồi đặt lá thư lên mặt bàn và úp mặt xuống ngủ.


Cuối cùng vẫn không đồng ý về nhà.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Tiểu Xuân Nguyệt hay Nơi Nào Đông Ấm của cùng tác giả.

Bình luận truyện