Tất cả
Cô Gái Yêu Tiền
Ai mà không có lòng tham? Người ta có câu tiền tài là vật ngoài thân, nhưng có ai có thể trơ mắt ra nhìn tiền bay lơ lửng trên đầu mà không cách nào với tay tới? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn phải thành thật, trên đời này không phải cô quý sinh mạng mình nhất, cũng chẳng phải là đưa đàn ông lên hàng đầu, mà thứ cô trân trọng nhất chính là tiền!


Chẳng phải có câu: tiền là vạn năng. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền hay sao? Thừa nhận là tiền không thể mang theo bên mình khi chết, nhưng khi sống thì tiền lại như người yêu của cô vậy, cô chỉ muốn ôm, muốn hôn, muốn ngắm nhìn cho thật đã mắt! Người ta chết vinh còn hơn sống nhục, còn nàng có thể vì tiền mà trở nên hèn mọn!


Tiền có thể ăn được sao? Không thể! Nhưng có tiền là sẽ mua được rất nhiều những món ăn ngon, những túi xách hàng hiệu, những vật phẩm xa xỉ, như vậy thật sự là có giá vô cùng! Cá vì đớp mồi mà bị cắn câu. Cô vì muốn lấy tiền mà tự động chui vào hang cọp. Thôi rồi thôi rồi, người đàn ông này thực sự là không dễ chọc! Anh muốn dùng tiền đè chết cô, cô phải làm sao đây?

Bình luận truyện