Chủ Tử

Quyển 2 - Chương 21: Kết thúcTân đế là vị quân chủ tài hoa nổi danh Thiên triều, đồng thời cũng là một trong những vị Hoàng đế cần chính nhất.

Tân đế đăng cơ năm thứ tư, Di cung án phát sinh, Tân đế bệnh nặng chịu đựng nỗi đau tang tử, xử trí rất nhiều người trong dòng tộc Hoàng hậu, thiếu chút nữa vì bệnh tình nguy kịch mà băng hà. Sau đó, bệnh tình bỗng chuyển an, tĩnh dưỡng hơn một năm, Hoàng đế rốt cuộc lại có thể lâm triều nghe tấu và quyết định quốc sự.

Thời kì này, chế độ xã hội Thiên triều đổi thay, thực lực quốc gia tăng cường, dân chúng an cư lạc nghiệp, biên cương không có chiến loạn.

Khi Tân đế còn tại vị, điều duy nhất làm thần tử nghi hoặc là, vị trí cai quản hậu cung từ sau khi Hoàng hậu bị phế vẫn bỏ trống, cứ hai năm một lần tuyển tú, Hoàng đế lại hạ chỉ gián đoạn.

Tân đế tại vị mười lăm năm, sau đó lấy lí do thân thể không khỏe, truyền ngôi cho thái tử Úy Lâm, từ nay về sau không để ý tới triều chính, chuyên tâm dưỡng bệnh, thoái ẩn triều cục.

Thái tử Úy Lâm thông tuệ, quả cảm, thiếu niên sau khi đăng cơ, lấy hiệu là Lâm đế, theo như ghi chép trong sử sách Thiên triều, ai nấy đều vui mừng nhận định, “Úy Lâm đại trị thời đại.”