Chủ Tử

Quyển 2 - Chương 12: Văn án 2Tên Thương Nặc chết tiệt kia rốt cục có bản lĩnh lớn đến mức nào?

Dưới trướng thiên tử y, rành rành cửu ngũ chí tôn lại không cách nào dạy dỗ được một gã Khiết Đan vương tử.

Không những thế, cái kẻ không biết lễ nghi này luôn ỷ vào một thân khinh công, tự do qua lại hoàng cung cứ như nhà mình.

Đặt chân vào Bàn Long Điện của y, ngủ trên long sàng của y, nắm long thủ của y.

Hừ, hậu cung ba nghìn người, trẫm có biết bao nhiêu mỹ nhân gọi tới phải tới, đuổi đi phải đi.

Đường đường là vua một nước, y chẳng nhẽ lại thật sự… dựa dẫm vào cái kẻ muốn tới là tới, muốn đi là đi này hay sao?