Tất cả
Chích Thị Vi Nhĩ
Vân Dạ vì hắn mà hy sinh rất nhiều thứ, bản thân y cũng biết rằng mình có đôi khi cũng đưa ra những yêu cầu rất quá đáng với hắn. Y biết rất rõ hắn là đang nhẫn nhịn mình rất nhiều lần rồi, nhưng y làm tất cả những việc đó chỉ vì y thật lòng yêu hắn. 

Từ nhỏ hai người bọn họ đã là bằng hữu thân mật nhất, người thân đối phương tín nhiệm nhất… Vân Dạ cũng là người cháu mà Vân Kha hắn mãi mãi thương yêu nhất. Trước đây dù cho y có tùy hứng thế nào Vân Kha đều sẽ ngầm cho qua tất cả. Vân Dạ không cho hắn nạp phi lập hậu hắn liền đồng ý, Vân Dạ muốn cùng hắn một đời một kiếp một đôi hắn cũng đã đáp ứng. Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được Vân Dạ lại vì muốn sinh hài tử cho hắn mà tại Thủy thần điện cầu xin đản tử đan. 

Hắn sao lại không biết đản tử đan là thứ gì chứ. Chính vì biết quá rõ ràng mới khiến hắn tức giận như vậy. Minh Nguyệt vương triều đã gần đến trăm năm không có chu huyết nam tử nghịch thiên thụ thai. Quá trình nguy hiểm vô cùng không nói, bình an sản tử tỷ lệ chỉ có tam thành. Tất nhiên đản tử đan chính là bài thuốc nghịch thiên đáng sợ đó. Hắn tức giận vì sợ, rất sợ mất đi Vân Dạ mãi mãi.

Bình luận truyện