Tất cả

Chân Lộ

Chương 272: Chính thức drop truyện!

Trước Tiếp
Truyện chính thức Drop vì Tác ko còn thời gian viết truyện nữa. Chuyên tâm tu nghiệp làm ăn, kiếm tiền.

Hằng ngày về nhà đầy mệt mỏi, thật sự là không thể viết thêm được chữ nào nữa.

CHÂN THÀNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH TRONG THỜI GIAN QUA.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương