Tất cả
Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công / Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện Cá Chép Đỡ Đạn Phản Công / Lật Mặt Thịnh Thế Bạch Liên Hoa của tác giả Da Thanh Oa. Sau khi chết đi, không ngờ co lại bắt đầu một hành trình mới, gặp được hệ thống 404, sau đó trói định nó.

Mà Hệ thống muốn cô thay thế cá chép tinh, đời lại công đạo trong mười thế giới cho người ủy thác.

Mỗi thế giới đều có nhiệm vụ tương ứng, nhưng nếu cô không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào?

Vậy thì...... thì thôi chứ sao!

Có trách thì trách sau khi Giang Noãn bị liệt 3 năm liền... chán đời.

Nam chính chỉ có một, nữ chính tính cách bất cần đời.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ hay Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam của cùng tác giả.

Bình luận truyện