Tất cả
Bất Tử Một Phần Hai

Bạn đang đọc truyện Bất Tử Một Phần Hai của tác giả Tây Qua Sao Nhục. Mỗi tầng lầu lại là một phó bản, không vào là chết, mà vào rồi cũng có thể chỉ có chết, nhưng vẫn là có hy vọng. Người có thể lên tới đỉnh tòa nhà mới coi như hoàn toàn sống sót.

Sau khi nắm được quy tắc, Yến Nguy đôt nhiên cảm giác được trên người mình có một kỹ năng, có thể gọi là "Bất tử một phần hai" —— chỉ cần ở trong phó bản, cách một ngày cậu liền có được một ngày bất tử.

Yến Nguy: Feel lên.

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc thêm truyện Phương Thức Trả Thù Lao Đơn Giản của cùng tác giả.

Bình luận truyện