Tất cả
Bất Tiếu Phù Đồ

Dám cá ai lại không nghĩ đến một ngày được xuyên không, nhưng nếu xuyên không thì cũng nên xuyên cho đàng hoàng một tý, oanh oanh liệt liệt một chút. Nhưng mà nếu xuyên không thì tốt nhất nên tìm một hoang đảo rồi ở yên đó đi, đừng bon chen chuyện thiên hạ chỉ rước thêm mệt mỏi.


Tưởng tượng một cô gái bị xuyên đến một thời đại loạn lạc nhiễu nhương. Cô ấy nên làm gì bây giờ? Đúng vậy, chính là nữ phẫn nam trang (nữ giả nam) để sinh tồn. Thời đại tranh giành quyền lực, các đế chế chính trị đều mưu lợi cá nhân, dân chúng chịu cảnh lầm than... Nữ chính không đa tài gì cả, chỉ giỏi đối nội mà thôi, nhưng đã trợ giúp vị vương giả tranh đoạt thiên hạ giữa quần hùng nổi dậy. Nhưng có thể nói phẫn nam làm mặt lạnh thì có thể coi là lãnh đạm, xa cách, thong dong, nhàn nhãNhưng thiếu nữ mặt than (không cảm xúc) đàm luận về yêu đương, cảm giác...thật là không nói nên lời. Thôi cứ xem "Phù Đồ" làm cách nào để phô bày tài năng bản thân, lần nữa khẳng định vị trí siêu phàm của nữ chính xuyên không nhé!

Danh sách chương truyện Bất Tiếu Phù Đồ

Quyển 1 - Chương 1: Thế giới xa lạ Quyển 1 - Chương 2: Bệnh tật Quyển 1 - Chương 3: Lương tịch Quyển 1 - Chương 4: Trên đường gặp nạn Quyển 1 - Chương 5: Lo lắng Quyển 1 - Chương 6: Sơ nhập Tiệm hề Quyển 1 - Chương 7: Tự tiến cử thành công Quyển 1 - Chương 8: Nhập phủ Quyển 1 - Chương 9: Thư các Quyển 1 - Chương 10: Tài sỹ luận hội (1) Quyển 1 - Chương 11: Tài sỹ luận hội (2) Quyển 1 - Chương 12: Tài sỹ luận hội (3) Quyển 1 - Chương 13: Mưu định Quyển 1 - Chương 14: Chơi cờ Quyển 1 - Chương 15: Cưỡi ngựa Quyển 1 - Chương 16: Nổi giận chém Quyển 1 - Chương 17: Phong ba nhập phủ Quyển 1 - Chương 18: Ba lễ vật lớn (1) Quyển 1 - Chương 19: Ba lễ vật lớn (2) Quyển 1 - Chương 20: Canh Quyển 1 - Chương 21: Biện luận thương nghiệp Quyển 1 - Chương 22: Dưới gốc cây ngô đồng Quyển 1 - Chương 23: Hiếu khách Quyển 1 - Chương 24: Ngư Gia Quyển 1 - Chương 25: Một mình câu cá Quyển 1 - Chương 26: Cố nhân đến Quyển 1 - Chương 27: Phong vân biến hóa Quyển 1 - Chương 28: Ngoại truyện: Công chúa Tín Thiện Quyển 1 - Chương 29: Bại binh Quyển 1 - Chương 30: Thu nhân tài tạo thế Quyển 1 - Chương 31: Trên đường Quyển 1 - Chương 32: Hầm Quyển 1 - Chương 33: Trong cung Quyển 1 - Chương 34: Đoạn tụ Quyển 1 - Chương 35: Lựa chọn Quyển 1 - Chương 36: Pha trà định sách Quyển 1 - Chương 37: Lưỡng thư* Quyển 1 - Chương 38: Biện học Quyển 1 - Chương 39: Đánh cờ Quyển 1 - Chương 40: Bình Nguyên Tử Vong (Một) Quyển 1 - Chương 41: Bình Nguyên Tử Vong (Hai) Quyển 1 - Chương 42: Kiếm và lời thề (Một) Quyển 1 - Chương 43: Kiếm và lời thề (Hai) Quyển 2 - Chương 44: Bắt đầu Quyển 2 - Chương 45: Mai phục Quyển 2 - Chương 46: Đánh lén Quyển 2 - Chương 47: Gặp mặt Quyển 2 - Chương 48: “Nam” phẫn nữ trang Quyển 2 - Chương 49: Phong Vân Trung Đô (Một) Quyển 2 - Chương 50: Phong Vân Trung Đô (Hai)

Bình luận truyện