Tất cả
Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Công đẹp vô đối, bá đạo. Thụ anh tuấn, là vương gia. Anh lanh lắm, vua cha kêu cho làm thái tử thì không thèm làm vì chán, mà ở nhà thì có tam thê tứ thiếp luôn...Em thụ lanh lợi đáng yêu, đi đến đâu tiếng xấu đồn xa đến đó, mặc dù nhìn em cũng hảo suất a. Vậy mà tình cờ cứu được một thân hồng hạnh, định chiếm tiện nghi con gái nhà người ta, ai dè đụng ngay vào anh công. Và rồi thụ bị đè một lần đó, không những thế, còn bị đè cả đời. Anh công thì đẹp tuyệt trần luôn, lúc nào cũng mặc đồ đỏ mới kinh chứ. Vậy mà sau này anh yêu em ghê luôn. 

Khúc đầu hài vô đối, em thượng anh được một lần, nhưng khúc sau thì bị anh ăn sạch sẽ luôn. Khúc bị anh đem về diếm ở ma giáo ngọt ơi là ngọt. Khúc sau thì ngược công thê thảm vì không muốn liên lụy em, anh đánh rồi đuổi em đi, sau đó võ công bị mất, em tìm anh trả thù cho anh, chăm sóc anh, nhưng anh còn phải giải quyết thằng cha Thuỷ Hàn khốn nạn, rồi ảnh bị thương. Và rồi em chờ anh ở nơi bức tường có cây hồng hạnh… Sau mười năm điên dại chờ đợi anh thì anh cũng trở về vẫn đẹp như xưa, võ công cũng trở lại, khỏe và ăn em luôn…

Danh sách chương truyện Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh

Chương 1 Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng) Chương 3: Nhân chi sơ tính bản ác (trung) Chương 4: Nhân chi sơ tính bản ác (hạ) Chương 5: Xú danh chiêu trứ (thượng) Chương 6: Xú danh chiêu trứ (hạ) Chương 7: Kinh vi thiên nhân Chương 8: Tuý lí thâu hoan (thượng) Chương 9: Tuý lí thâu hoan (trung) Chương 10: Tuý lí thâu hoan (hạ) Chương 11: Thâu hoan bất thành (thượng) Chương 12: Thâu hoan bất thành (trung) Chương 13: Thâu hoan bất thành (hạ) Chương 14: Thâu hoan hoàn tại kế tục (thượng) Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung) Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ) Chương 17: Hồng Hạnh (thượng) Chương 18: Hồng Hạnh (hạ) Chương 19: Hoan ái (thượng) Chương 20: Hoan ái (hạ) Chương 21: A Ly (thượng) Chương 22: A Ly (hạ) Chương 23: Y Thần (thượng) Chương 24: Y Thần (trung) Chương 25: Y Thần (hạ) Chương 26: Bạch y nữ tử Chương 27: Võ lâm đại hội (thượng) Chương 28: Võ lâm đại hội (trung) Chương 29: Võ lâm đại hội (hạ) Chương 30: Yêu sủng (thượng) Chương 31: Yêu sủng (trung) Chương 32: Yêu sủng (hạ) Chương 33: Đuổi giết (thượng) Chương 34: Đuổi giết (hạ) Chương 35: Bát nữ nhân kỷ thai hí? (thượng) Chương 36: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (trung) Chương 37: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (Hạ) Chương 38: ‘Công chúa’ hòa thân (thượng) Chương 39: ‘Công chúa’ hòa thân (trung) Chương 40: ‘Công chúa’ hòa thân (hạ) Chương 41: Động phòng (thượng) Chương 42: Động phòng (trung – thượng) Chương 43: Động phòng (trung – hạ) Chương 44: Động phòng (hạ) Chương 45: Nam nữ hoan ái vốn là chính đạo Chương 46: Bỏ đi Chương 47: Xuân phong mười dặm Dương Châu lộ Chương 48: Hồng hạnh xuất tường (Thượng) Chương 49: Hồng hạnh xuất tường (trung thượng) Chương 50: Hồng hạnh xuất tường (trung)

Bình luận truyện