Tất cả
Bát Hoang Kiếp

Chuyện kể rằng thượng cổ hung thú "Ngột" vì làm càn, gây họa cho chúng sinh mà Thiên Đế một phát ném vào Bát Hoang nghiệp hỏa để nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng chẳng ngờ  một tia tàn hồn của "Ngột" thoát ra, nhập vào luân hồi, lại tiếp tục vận mệnh gây họa vốn có của nó. 


Lão Trần là một thương buôn, nhưng không phải là một thương buôn bình thường. Lão có một cái đầu tính toán hơn người, đây cũng chính là chuyến buôn cuối cùng của lão và con Hắc Phong kỵ bao năm qua. Do là chuyến hàng cuối nên lão đã dồn hết tất cả gia sản để mua thêm mười lăm con Hắc Phong kỵ chở hàng. Nếu không may gặp phải yêu thú hay thiên tai thì chỉ còn đường trách số lão đã tận. Tất cả đều đổ sông đổ bể.


Và đúng như những gì lão sợ. Sự xuất hiện của Đoan Mộc Vũ đã làm nên nên vũ bão khuấy đảo chúng sinh, có lẽ hắn chính là thượng cổ hung thú "Ngột" chuyển thế, hấp thụ linh lực trời đất để sống và mạnh hơn. Bao năm qua hắn vẫn không thay đổi trong mắt người thường. Nhưng đối với những kẻ tu hành, hắn càng lúc càng trở thành mối họa lớn nhất.Danh sách chương truyện Bát Hoang Kiếp

Quyển 1 - Chương 1: Bụi mù khắp nơi Quyển 1 - Chương 2: Giương cung trong đêm trăng Quyển 1 - Chương 3: Vị khách lúc hoàng hôn Quyển 1 - Chương 4: Môn nhân Phù Vân Quyển 1 - Chương 5: Mũi tên sấm sét Quyển 1 - Chương 6: Cô hồn biển cát Quyển 1 - Chương 7: Quỷ thét trong đêm Quyển 1 - Chương 8: Chưởng tâm lôi khởi Quyển 1 - Chương 9: Cửu Văn Ngọc Bội Quyển 1 - Chương 10: Người bị trời hành Quyển 1 - Chương 11: Tích Nguyệt Phù Vân Quyển 1 - Chương 12: Đạp mây cưỡi gió Quyển 1 - Chương 13: Cảnh giới Tử Khí Quyển 1 - Chương 14: Tiểu cốc âm u Quyển 1 - Chương 15: Kỹ thuật điêu luyện Quyển 1 - Chương 16: Ba cảnh giới lớn Quyển 1 - Chương 17: Yên vân khiếu nguyệt Quyển 1 - Chương 18: Tâm lặng như nước Quyển 1 - Chương 19: Khai thông khí huyết Quyển 1 - Chương 20: Thằng mập thần kỳ Quyển 1 - Chương 21: Tiểu lâu thanh phong Quyển 1 - Chương 22: Hô Phong Hoán Vũ Quyển 1 - Chương 23: Hàn thiết trăm năm Quyển 1 - Chương 24: Tích Nguyệt Hồ Quyển 1 - Chương 25: Hổ Nha Tiễn Quyển 1 - Chương 26: Thanh Mộc Tâm Quyển 1 - Chương 27: Thuận sông mà xuống Quyển 1 - Chương 28: Thiên Địa Cửu Tinh Quyển 1 - Chương 29: Mảnh vụn Yêu Thạch Quyển 1 - Chương 30: Đi cùng đường Quyển 1 - Chương 31: Pháp thuật Tật Phong Quyển 1 - Chương 32: Trấn nhỏ Hồi Long Quyển 1 - Chương 33: Dạ Huyết Yêu Bức Quyển 1 - Chương 34: Băng Phong Tiền Trần Quyển 1 - Chương 35: Sương khói mông lung Quyển 1 - Chương 36: Tị Thủy Phù Quyển 1 - Chương 37: Tịnh Đế Tuyết Liên Quyển 1 - Chương 38: Tịnh Đế Tuyết Liên (2) Quyển 1 - Chương 39: Đồng quy vu tận Quyển 1 - Chương 40: Băng phách ngàn năm Quyển 1 - Chương 41: Chui ra tìm đường sống Quyển 1 - Chương 42: Yêu Binh Quyển 1 - Chương 43: Mười bốn tinh kỵ Quyển 1 - Chương 44: Không thể buông tha Quyển 1 - Chương 45: Ma thần ba đầu Quyển 1 - Chương 46: Cải tạo Quyển 1 - Chương 47: Pháo đài Quyển 1 - Chương 48: Lửa cháy trên núi Quyển 1 - Chương 49: Ảnh Tử yêu binh Quyển 1 - Chương 50: Chiến đấu trực diện

Bình luận truyện