Tất cả
Bát Điểm Đương
Hứa Đại Chí luôn cho rằng mình sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại nhân vật. Thế nhưng, số phận thường không như ý người. Một không tiền tài, hai không gia thế, Hứa Đại Chí từ lúc tốt nghiệp một cái đại học hạng ba đến nay, chạy qua chạy lại vẫn chỉ làm chân phóng viên nho nhỏ cho báo Gia đình đô thị. Suốt ngày ôm máy ảnh lái con xe Jeep rách chạy loạn khắp thành phố, còn bị tổng biên hói đầu trói buộc, chịu chèn ép của chủ nhiệm bà tám.

Thứ ba, phong thủy bất lợi, chuyện gì cũng không thuận. Hứa Đại Chí đi làm như thường lệ, vừa vào tới cửa đã hay tin bị chủ nhiệm đại nhân cho gọi để chuẩn bị nghe cải lương phát sóng hằng ngày. Lý Khắc là chồng Hàn Tư Hồng, một tiểu bạch kiểm điển hình, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, lấy Hàn bà tám chưa được năm rưỡi.

Hứa Đại Chí luôn cho rằng những “phụ nam” như Lý Khắc sống trên đời căn bản là làm mất mặt toàn bộ cánh đàn ông. Nhưng đã thật lòng mà tâm sự thì chính là cũng đã xem mình như huynh đệ. Huynh đệ là luôn phải giữ thể diện cho nhau. Tướng mạo Lý Khắc đúng là loại thư sinh bốn mắt thường thấy trên đường, dáng bộ mầm đậu trời sinh, cả người được một mẩu. Cả hai mà thành một đôi thì đúng là hợp không gì sánh bằng.

Bình luận truyện