Bạo Quân - Phong Lộng

Quyển 2 - Chương 1-1: Văn ánBan đầu là cưỡng bức xác thịt, dưới thủ đoạn tà mị của Cổ Sách cùng tính cách quật cường của Đỗ Vân Hiên, quan hệ này càng lúc càng trở nên phức tạp.

Đúng vào thời điểm trí mạng này, Chủ tịch trẻ tuổi thần bí của tập đoàn Lea bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Đỗ Vân Hiên, lại mang theo một đề tài thiết kế cực kì kích thích.

Gì cơ ?!

Muốn có được tư cách tham dự cuộc thi thiết kế trang sức, nhất định phải thiết kế ra đai trinh tiết gợi cảm nhất ?

Chuyên chú vùi đầu vào thiết kế, Đỗ Vân Hiên không biết rằng cạm bẫy nguy hiểm chỉ cách mình trong gang tấc.

Đánh bại dã lang ngoại quốc bụng dạ khó lường, đoạt lại Gấu Nhỏ yêu dấu, đế vương hắc đạo hiểu rõ, lần này nhất định phải cược cả tính mạng – đại sát tứ phương