Tất cả
Bàn Sơn

Lương Tân xuất thân Tội Hộ, đã được định sẵn cuộc đời không có ngày ngóc đầu dậy. Chỉ có điều, năm hắn tám tuổi, tiểu quỷ từng hầu hạ bên cạnh tổ tiên Lương gia tìm đến hiệu trung với hắn, từ đây cuộc đời hắn lật sang một trang khác. 
Tu thiên ngộ đạo phải trảm diệt phàm tình, trong mắt tu sĩ chỉ có thiên đạo, không bị ngoại vật tác động, không có yêu ghét của thế gian
Đạo tâm không phải là nhân tâm
Nhưng Lương Tân là một ngoại lệ, hắn có tu vi nhưng lại không có đạo tâm. Nhìn thấy người thân hạnh phúc, hắn tươi cười rạng rỡ; nhìn thấy bằng hữu tức giận, hắn cũng nổi giận bất bình; nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi ngang qua bên cạnh, hắn nhịn không được tham lam hít lấy hương thơm thoảng qua. 
Bởi vì đó là một trái tim của người phàm tục cho nên Lương Tân là người, thiên hạ nhân gian chính là ngôi nhà hạnh phúc của hắn
Nếu như phải chọn giữa ‘Người’ và ‘Tiên’, hắn không chút do dự mà quyết định: Bàn Sơn! (Ý nghĩa của "Bàn Sơn" hồi sau sẽ rõ ... )

Danh sách chương truyện Bàn Sơn

Chương 1: Hương vị thịt bò Chương 2: Cửu Long Thanh Y Chương 3: Khai sơn phá sát Chương 4: Hạng Thiềm man tộc Chương 5: Đại Hồng hỏa lôi Chương 6: Mưu nghịch tội lớn Chương 7: Ngọc thạch song sát Chương 8: Tự giải quyết cho tốt Chương 9: Đồng quy vu tận Chương 10: Trẻ con thì nên cởi truồng Chương 11: Được ăn thịt là hạnh phúc Chương 12: Bàn Sơn thanh y Chương 13: Lợi khí quả phụ Chương 14: Thảo hài một hào (Giầy Rơm không số) Chương 15: Ma đao hoắc hoắc – Không là tiều phu thì cũng là đồ tể Chương 16: Kỳ lợi đoạn kim Chương 17: Tiền nhân hậu quả Chương 18: Hỏa vĩ thiên vượn Chương 19: Thượng Hồ Hạ Lô! Chương 20: Ngọc hạp huyền cơ Chương 21: Huynh muội liên tâm Chương 22: Đoạn diệt phàm tình Chương 23: Tu tiên như vậy ta không tu nữa! Chương 24: Nhất tiễn kinh tiên Chương 25: Khổ Nãi Sơn náo nhiệt Chương 26: Thích khách Hồng Bào Chương 27: Thất bộ đăng thiên (bảy bước lên trời) Chương 28: Ngũ đạo tam thô Chương 29: Rời núi Chương 30: Thiên Sách quân trận Chương 31: Thiên viên không đuôi Chương 32: Xin mời ra tay Chương 33: Ngươi chết ta sống Chương 34: Bắt đầu cuộc sống mới Chương 35: Khai trương đại cát Chương 36: An bài kế sách Chương 37: Vãng tử lý phách (đi vào đập phá.) Chương 38: Linh phù hóa thành tro bụi Chương 39: Dưỡng quỷ vi hoạn Chương 40: Hung thủ giết người Chương 41: Tiên họa Chương 42: Nhân gian tư vị Chương 43: Càn Sơn chi nan (1) Chương 44: Đoản điều khanh thương Chương 45: Suy bụng ta ra bụng người Chương 46: Đại nạn lâm đầu Chương 47: Không bằng chó lợn Chương 48: Tính toán thiếu sót Chương 49: Hôi bào thiết diện Chương 50: Cửu Long Bàn Sơn

Bình luận truyện