Tất cả
Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên - Nếu bạn đã từng đọc Phàm Nhân Tu Tiên thì chắc hẳn bạn sẽ không lạ gì với mô típ tu luyện của một phàm nhân bước trên con đường tiên đạo đầy gập ghềnh. Lâm Hiên trong tác phẩm là một người như vậy, không sở hữu linh căn cũng đồng nghĩa với việc vô duyên với tiên đạo nhưng Lâm Hiên là một người có tính cách quật cường, cố chấp!


Bất chấp nghịch thiên, bất chấp người đời phản đối, bất chấp cả việc mình không có linh căn. Với ý nghĩ chỉ cần có Lam Sắc Tĩnh Hải là hắn sẽ chiến thắng tất cả. Chính vì lẽ đó, hắn cố chấp bước vào con đường tu tiên đầy gian khổ. Trong cuộc hành trình ấy hắn gặp không ít bằng hữu, cũng gặp không ít khó khăn. Thời gian cứ trôi qua, liệu cuối cùng, hắn có tu tiên thành công?


Bằng vào cơ duyên cùng nghị lực Lâm Hiên kiêm tu tất cả mọi lĩnh vực: Yêu Tu, Đạo Tu, Nho Tu, Phật Tu.. mà ở lĩnh vực nào cũng đạt đến đỉnh cao trợ giúp rất lớn khi chiến đấu vượt cấp hay khắc chế công pháp của địch. Cùng với Lam sắc Tinh Hải, Ngũ Long Tỷ cũng là dị bảo khiến chúng tu sĩ đỏ mắt: Ngũ Long Hiện, Thiên hạ đại Loạn! Tại sao vậy? Điều này còn là bí ẩn! Mời bạn đọc cùng khám phá!


Tu tiên đạo phân chia thành tám đại cảnh giới là Linh Động, Trúc Cơ, Ngưng Đan, Nguyên Anh, Ly Hợp, Động Huyền, Phân Thần, Độ Kiếp.

Danh sách chương truyện Bách Luyện Thành Tiên

Chương 1: Luyện Tâm lộ Chương 2: Trường thí sư nơi hạp cốc hoang sơ Chương 3: Dụng mưu nơi hiểm cảnh Chương 4: Lam sắc tinh hải Chương 5: Phát hiện bất ngờ Chương 6: Dùng đan dược trùng quan Chương 7: Phế Đan Phòng Chương 8: Trung phẩm Tẩy Tủy Đan Chương 9: Luyện tập các kỳ nghệ cơ sở Chương 10: Băng châm Quyết cùng Linh Khí Hộ Thuẫn Chương 11: Thiên điều cùng Lăng Vân Môn Chương 12: Khởi hành tới Thiên Trụ Sơn Chương 13: Lục phù cấp thấp Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấp Chương 15: Phụ tử Yến gia Chương 16: Lần đầu đại chiến Chương 17: Đấu tâm lẫn đấu lực Chương 18: Tiến giai Linh Động hậu Kỳ Chương 19: Hồng Lăng Thảo Chương 20: Đồng môn tương tàn Chương 21: Công pháp tu ma Chương 22: Lần đầu gặp gỡ Chương 23: Linh động kỳ đại viên mãn Chương 24: Cực phẩm Tẩy Tủy Đan Chương 25: Phù Đạo Sơn Chương 26: Khê Dược Giản Chương 27: Sưu hồn thuật Chương 28: Linh thảo cùng oán khí Chương 29: Uy lực của Bích Tuyết Hoàn Chương 30: Gặp lại Thiên Kiều chi nữ Chương 31: Sát diệt cường địch Chương 32: Lời nguyện ước kỳ bí Chương 33: Lần đầu tới phường thị Chương 34: Khinh suất Chương 35: Nguyệt nhi Chương 36: Trộm gà không được còn mất nắm thóc Chương 37: Linh Dược Sơn Chương 38: Tin tức Duyện châu Chương 39: Diệu kế thâu Phế Đan Chương 40: Thiệp mời Chương 41: Bích Vân Sơn Chương 42: Khí Linh Chương 43: Thay mận đổi đào Chương 44: Diệu dụng của lệnh bài bí ẩn Chương 45: Tu ma giả Cực Ma Động Chương 46: Tới Thiên Ma Thành Chương 47: Thiên Huyễn Biến Chương 48: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau Chương 49: Huyền Hỏa Thần Châu Chương 50: Quỉ sự

Bình luận truyện