Tất cả
Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]
Dọc đường tuy Tiêu Thu Thủy không gặp được mấy người Thiết Tinh Nguyệt nhưng cũng nghe được chuyện về họ. Nơi đây đã là Hoa Dương, Hoa Dương tiếp cận Thành Đô, cách hồ Điền rất xa nhưng trên đường đâu đâu cũng có thể nghe được tin tức về Hoán Hoa kiếm phái, Quyền Lực bang, về trận chiến tại Thành Đô và bên bờ hồ Điền. Đó cũng là những tin tức mà Tiêu Thu Thủy mong ngóng nhất.

Đây có lẽ là lần Quyền Lực bang bị chống trả mạnh mẽ nhất từ khi thành lập tới nay, đừng nghĩ chỉ là một Hoán Hoa kiếm phái nhỏ bé, không ngờ cũng khiến Quyền Lực bang phải hao binh tổn tướng. Quyền Lục bang dù hủy được Hoán Hoa kiếm phái nhưng Hoán Hoa kiếm phái cũng chống cự được suốt mười sáu ngày ròng rã, mười sáu ngày... Mười sáu ngày là đủ rồi, một vị tiêu sư kể với tôi, dã tâm lang sói của Quyền Lực bang đã làm kinh động tới sự chú ý của tông chủ hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang vốn không màng việc đời... Mời các bạn cùng theo dõi.

Bình luận truyện