Thông tin truyện

Anh Chồng Như Ý

Anh Chồng Như Ý

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Anh Chồng Như Ý của tác giả Hoa Tổng. Anh kiên nhẫn lặp lại.


-Em nghĩ chúng ta có thể thử không?


-Thử cái gì?


Tôi có chút sững người.


-Thử yêu nhau, theo đúng ý nguyện của hai nhà mong muốn!


Tôi đờ mặt giây lát.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Sự Nhu Tình Trong Anh! của cùng tác giả.

Bình luận truyện