Tất cả
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Cô chính là bị lừa đẩy vào thế giới trò chơi không biết trước của lão giáo sư đáng ghét, thoát cũng không thoát được, thế thì đành thuận theo số mệnh, tìm cách chiến thắng trở về. Diệp Huyên chỉ vì muốn có thể hoàn thành cuộc thi Tốt nghiệp thật nhanh nên cuối cùng mới đành phải nhờ giáo sư Cố giúp đỡ, ai ngờ đâu vị giáo sư này lại có lòng riêng, ông liền dùng luôn cô làm vật thí nghiệm cho trò chơi mới của mình, mà cũng do chính ông là tác giả tạo ra nó.


Đây là một hệ thống Thịt văn, trò chơi này đã đưa Diệp Huyên vào một thế giới Thịt Văn thần kì, ở đây cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật chính nếu như không muốn bị mắc kẹt tại nơi này mãi mãi không có đường trở ra. Cũng chính vì muốn trở về nên cô đành phải dùng tất cả thủ đoạn mà mình có thể nghĩ ra để lên giường với nam chủ. Và cũng rất đau khổ, nam chủ không ai khác lại là Hoàng Đế trong thế giới này, dù rất không muốn nhưng cuối cùng cô nàng vẫn bị cuốn vào trong vòng tranh đấu đục ngầu của hậu cung kì truyện. Nào, mời các bạn đón đọc truyện “Ăn thịt chi lữ” hay “Cuộc hành trình ăn thịt” của tác giả Thịt Nướng, Hồng Thiều Nhục.

Danh sách chương truyện Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)

Quyển 1 - Chương 1: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 1 Quyển 1 - Chương 2: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 2 Quyển 1 - Chương 3: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 3 Quyển 1 - Chương 4: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 4 Quyển 1 - Chương 5: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 5 Quyển 1 - Chương 6: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 6 Quyển 1 - Chương 7: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 7 Quyển 1 - Chương 8: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 8 Quyển 1 - Chương 9: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 9 Quyển 1 - Chương 10: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 10 Quyển 1 - Chương 11: Tu tiên. Cấm dục sư phụ-chương 11 Quyển 2 - Chương 1: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 1 Quyển 2 - Chương 2: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 2 Quyển 2 - Chương 3: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 3 Quyển 2 - Chương 4: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 4 Quyển 2 - Chương 5: Hoàng gia phương tây. Lãnh khốc ca ca-chương 5 Quyển 2 - Chương 6: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 6 Quyển 2 - Chương 7: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 7 Quyển 2 - Chương 8: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 8 Quyển 2 - Chương 9: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 9 Quyển 2 - Chương 10: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 10 Quyển 2 - Chương 11: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 11 Quyển 2 - Chương 12: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 12 Quyển 2 - Chương 13: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 13 Quyển 2 - Chương 14: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 14 Quyển 2 - Chương 15: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 15 Quyển 2 - Chương 16: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-16 Quyển 2 - Chương 17: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 17 Quyển 2 - Chương 18: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 18 Quyển 2 - Chương 19: Hoàng gia phương tây . Lãnh khốc ca ca-chương 19 Quyển 3 - Chương 1: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế Quyển 3 - Chương 2: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 2 Quyển 3 - Chương 3: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 3 Quyển 3 - Chương 4: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 4 Quyển 3 - Chương 5: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 5 Quyển 3 - Chương 6: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 6 Quyển 3 - Chương 7: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 7 Quyển 3 - Chương 8: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 8 Quyển 3 - Chương 9: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 9 Quyển 3 - Chương 10: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 10 Quyển 3 - Chương 11: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 11 Quyển 3 - Chương 12: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 12 Quyển 3 - Chương 13: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 13 Quyển 3 - Chương 14: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 14 Quyển 3 - Chương 15: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 15 Quyển 3 - Chương 16: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 16 Quyển 3 - Chương 17: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 17 Quyển 3 - Chương 18: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 18 Quyển 3 - Chương 19: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 19 Quyển 3 - Chương 20: Cổ đại. đẩy ngã hoàng đế 20

Bình luận truyện