Tất cả
Ẩn Hình Hoàng Hậu
Địa ngục, u lãnh âm trầm, nơi nơi đều có tiểu quỷ ở du đãng, Thập Điện Diêm La phân thủ mười phương, quản lí ra vào âm phủ địa ngục . Du Nhiên ngươi chết quả thật oan uổng, nhưng người hại chết nhà của ngươi toàn bộ đều bị ngươi kéo đến địa ngục, nhận hết tra tấn, như thế nào ngươi còn không muốn đi chuyển thế đầu thai đâu?


Phải biết rằng ngày chuyển thế đầu thai là hữu hạn , không biết có bao nhiêu quỷ phải lao lực muốn đầu thai cho được. Tam tiểu thư của tướng phủ bị Tứ Vương Gia từ hôn, đau lòng nhảy hồ tự sát. Du Nhiên chính là bị Diêm Vương đẩy lên trùng sinh vào thân thể này. Nàng bị tên Tứ Vương Gia xông thẳng vào khuê phòng từ đâu lôi ra một tên nam nhân dưới gầm giường rồi từ hôn đau đơn chưa dứt lại bị đại tỉ đẩy xuống nước.


Nàng quyết phải trả thù cho thân ảnh này. Khiến tên Tứ Vương Gia kia phải mê nàng say đắm. Lấy lại những gì vốn thuộc về Bạch Hinh Nghiên thân ảnh này trước đây quá hiền và yếu đuối nên mới chết như vậy, nhưng cô thì không....

Bình luận truyện