Tất cả
Ác Hán
Truyện xuyên không Ác Hán về câu chuyện cuộc sống của nhân vật Đổng Phi, là một nhân viên kiểm lâm, sống lại làm con trai của Đổng Trác, trời sinh xấu xí, bị cả cha và mọi người khinh bỉ nhìn như yêu quái, nhưng bù lại thần lực kinh người, mười tuổi đã có thể đánh bại thanh niên trai tráng, sau được chân truyền.


Dựa vào thân dũng mãnh phi thường, một chút kiến thức lờ mờ về Tam Quốc, y thu gom một ít nhân tài, dần dần phát triển. Tất cả những điều y làm chỉ là vì bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình thoát khỏi guồng quay của lịch sử. Nhược điểm duy nhất là nhân vật chính hơi quá trọng tình nghĩa, nên bị giằng co trung nghĩa với vua, với nhà Hán, hơn nữa quá mức làm khó, các trận đánh quá mức hung hiểm, ưu thế ban đầu thường thuộc về đối phương.


Nhưng truyện hay ở cách đánh giá các nhân vật.  Tại sao Đổng Trác lại tàn sát văn thần như vậy, bởi vì xuất thân võ tướng, nên y bị khinh rẻ, hà hiếp, các nhân vật trong truyện đều có tính cách tương đối độc lập, tình tiết hợp lý. Ác Hán là truyện tam quốc đặc trưng cho thể loại mãnh tướng với những trận đánh đầy nhiệt huyết, một tác phẩm không thể bỏ qua cho những ai yêu mến Tam Quốc.

Danh sách chương truyện Ác Hán

Chương 1: Sống lại Chương 2: Ấu tử Đổng Trác Chương 3: Trời sinh lực vương Chương 4: Sát nhân ca Chương 5: Dục vọng - Một người địch vạn Chương 6: Phục Di bảo khố Chương 7: Kim Thành Phá Thương Chương 8: Đại tỷ Chương 9: Lôi Cổ Úng Kim Chùy Chương 10: Sư Tông Thú Chương 11: Mã Nô Tiểu Thiết Chương 12: Tâm tư Chương 13: Giết chóc(1) Chương 14: Giết chóc(2) Chương 15: Quan Nhị Ca làm sao bây giờ Chương 16: Sở vi hà lai Chương 17: Cầu quan Chương 18: Phóng trường tuyến Chương 19: Tâm tư Lục Y Chương 20: Đám hỏi Vệ gia Chương 21: Xao sơn chấn hổ Chương 22: Giết người Chương 23: A Sửu tương tuy Chương 24: Tây Bộ Đô Úy Chương 25: Hoàng Hà cửu khúc Chương 26: Yến vô hảo yến Chương 27: Ngựa chấn Kim Thành(1) Chương 28: Ngựa chấn Kim Thành(2) Chương 29: Ngựa chấn Kim Thành(3) Chương 30: Người ở hiểm cảnh Chương 31: Tái kiến tỷ tỷ Chương 32: Danh câu Tượng Long Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan Chương 34: Cự Ma Nhi Chương 35: Phá Khương khó khăn Chương 36: Thẳng tiến Hàn Cửu Khúc Chương 37: Tái ngộ Bùi Nguyên Thiệu Chương 59: Trung Nguyên vô chiến sự(1) Chương 60: Trung Nguyên vô chiến sự(2) Chương 61: Tang nữ Đổng Trác Chương 62: Trở mặt thành thù Chương 63: Thiếu nguyên Bồ Nguyên(1) Chương 64: Thiếu nguyên Bồ Nguyên(2) Chương 65: Phụ tử Nhất Nặc(1) Chương 66: Phụ tử Nhất Nặc(2) Chương 67: Cự Ma Sĩ(1) Chương 68: Cự Ma Sĩ(2) Chương 69: Vũ phu vô danh Chương 70: Cơn giận bỉ phu Chương 71: Duyên sâu duyên nông

Bình luận truyện