Tất cả
818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Trong bóng đêm đen kịt, Tử Cấm thành tựa như một con thú khổng lồ đang say ngủ, cổng thành cao ngất, trang nghiêm, thần thánh. Từ khi thiên tử dời đô đến đây rồi hạ lệnh thủ thành, nơi này liền trở thành khu vực trung tâm quan trọng nhất của quốc gia. Trong bóng đêm, Tiết Trạm vừa cưỡi khoái mã chạy vội tới, hắn ghìm cương ngựa đứng dưới cổng thành. “Cổng thành giờ Dậu một khắc đóng kín, không có việc quân khẩn cấp thì không ai được tự ý mở ra”. Đây là luật lệ thiên tử đích thân hạ lệnh sau khi dời đô không lâu. Thường ngày chưa một lần nào cổng thành đóng quá thời gian qui định, giờ này, cho dù là có chuyện đặc biệt có nôn nóng mấy cũng không thể vào thành.


Tùy tùng Ngô Dụng xuống ngựa: “Thiếu gia, hay là để thuộc hạ đi thử thời vận xem sao? Chỉ mới trễ hơn thời gian đóng cửa thành một khắc đồng hồ, có lẽ còn có thể thu xếp được.”Tiết Trạm nhếch môi suy nghĩ: “Đi thử đi, đừng nên báo ra tên gia môn, hãy nhìn xem hôm nay vị Thượng Quan nào đang làm nhiệm vụ.” Ngô Dụng gật đầu, xoay người đi đến dưới cửa thành, hướng về phía đám quan sai đang đứng làm nhiệm vụ trên thành hô gọi: “Xin hỏi hôm nay là vị quan gia nào đang làm nhiệm vụ? Có thể cho hỏi thăm một chút chuyện được không?”


Danh sách chương truyện 818 Về Câu Chuyện Binh Vương Xuyên Qua

Chương 1: Đường huynh mất sớm Chương 2: Nguyên do Chương 3: Doanh Mèo bệnh Chương 4: Thái tử Chương 5: Tú tài hăng tiết gà Chương 6: Trung quốc công Chương 7: Mười năm ước định Chương 8: Diện thánh Chương 9: Hổ Báo Doanh Chương 10: Trừ gian Chương 11: Lưu thị Chương 12: Nói lý lẽ trước ngự tiền (thượng) Chương 13: Nói lý lẽ trước ngự tiền (Hạ) Chương 14: Đòi tiền cũng phải có kỹ thuật Chương 15: Chọn lựa đội trưởng trăm người Chương 16: Tiết Trạm VS Kỉ Cương Chương 17: Giáo huấn chi thứ Chương 18: Kỹ xảo tranh cãi rối rắm Chương 19: Kỹ xảo tranh cãi rối rắm (Hạ) Chương 20: Từ Trường Lâm Chương 21: Thẳng tiến Hùng Sư doanh Chương 22: Hố Chương 23: Tiết Trạm VS Chu Kì Lân Chương 24: Nổi danh Chương 25: Phó bản đánh cường đạo Chương 26: Cái gọi là não bổ Chương 27: Hiểu lầm Chương 28: Nhận môn? Chương 29: Phó bản mở ra – Nhất Chương 30: Phó bản mở ra – Nhị Chương 31: Phó bản [Tam] Chương 32: Phó bản [Tứ] Chương 33: Phó bản (Ngũ) Chương 34: Phó bản (Lục) Chương 35: Phó bản (Thất) Chương 36: Phó bản [Bát] Chương 37: Phó bản [Cửu] Chương 38: Phó bản [Thập] Chương 39: Phó bản [ Thập nhất] Chương 40: Phó bản [Thập nhị] Chương 41: Hồi kinh Chương 42: Phụng chỉ chọc ghẹo người Chương 43: Say rượu nhầm người Chương 44: Ngô Dụng thành thân Chương 45: Ai là người xấu? Chương 46: Săn thú Chương 47: Nói chân tâm Chương 48: Đại mạo hiểm Chương 49: Tâm trì Chương 50: Diễn tập

Bình luận truyện